Poniżej zamieszczamy do zapoznania się zestawy podręczników do poszczególnych klas obowiązujących w roku szkolnym 2021/ 2022. Oprócz podręczników do religii, wszystkie podręczniki i zeszyty ćwiczeń dzieci otrzymują w szkole w ramach dotacji z Ministerstwa Eduakcji.

Pobierz

Klasy I-II.pdf

Pobierz

Klasa III.pdf

Pobierz

Klasy IV-VIII.pdf