Stołówka

szkolna

Cena obiadów w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 5 zł za obiad. Zapisy na obiady w stołówce szkolnej u intendentki. Opłaty za każdy miesiąc są uiszczane z góry na początku każdego miesiąca.

Pobierz

Oświadczenie wychowawcy o niekorzystaniu z obiadów.pdf

Pobierz

Oświadczenie wychowawcy o niekorzystaniu z obiadów.pdf

Pobierz

Oświadczenie wychowawcy o niekorzystaniu z obiadów.pdf

Pobierz

Oświadczenie wychowawcy o niekorzystaniu z obiadów.pdf

Pobierz

Oświadczenie wychowawcy o niekorzystaniu z obiadów.pdf

Pobierz

Oświadczenie wychowawcy o niekorzystaniu z obiadów.pdf