Przydział wychowawstw

Stan uczniów na 01.09.2023 r.

Rok szkolny: 2023/2024

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Liczba uczniów

Numer sali lekcyjnej
1. mgr Justyna Winnicka 0a               25 2/5
2. mgr Monika Brzezińska 0b               25 2/6
3. mgr Aleksandra Krzyżykowska 0c               14 2/7
5. mgr Katarzyna Gołaszewska
Ia                19
3/3
6. mgr Lidia Niewiadomska
Ib                20
4/5
7. mgr Czubatka Iwona
Ic               19 4/6
8. mgr Hanna Paradowska
IIa              23 3/7
9. mgr Marta Siejka
IIb              23 3/1
10. mgr Patrycja Salamon
IIc              14
 4/8
11. mgr Justyna Wrzesińska
IIIa              21 3/5
12. mgr Monika Janicka
IIIb              22 4/7
13. mgr Karolina Zembrzuska
IIIc              21 4/1
14. mgr Magdalena Adamczyk
IVa              12
2/13
15. mgr Justyna Świderska
IVb             21  2/16
16. mgr Agnieszka Milczarek
IVc              23 2/17
17. mgr Wioletta Przepiórkowska
Va               21 2/19
18. mgr Małgorzata Wawrzyn
Vb              20  3/13
19. mgr Beata Jurek
Vc               19
3/10
20. mgr Iza Sadowska
VIa              26 2/20
21. mgr Dorota Fergińska
VIb              19
3/11
22. mgr Beata Bolesta
VIIa             25 4/17
23. mgr Sylwia Wesołowska
VIIb             24 4/15
24. mgr Malwina Majchrzak
VIII              25 4/14