Światowy Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach

W poniedziałek 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, który łączy mieszkańców globu we wspólnej trosce o dobro naszej planety.
Zgodnie z informacją przekazaną na oficjalnej, międzynarodowej stronie akcji, tegorocznym hasłem jest: „Planeta kontra tworzywa sztuczne”. Tym razem organizatorzy zwracają uwagę na konieczność wyeliminowania plastiku w trosce o zdrowie ludzi i planety.
Realizację powyższego, ambitnego celu, możemy wesprzeć codziennymi, dobrymi nawykami. Segregujmy poprawnie odpady, by możliwie jak najwięcej zostało poddanych procesowi recyklingu. Zamiast tzw. „foliówek” wybierajmy torby wielokrotnego użytku, ograniczajmy przedmioty jednorazowe i unikajmy tworzyw sztucznych – kupujmy odpowiedzialnie i zwracajmy uwagę na opakowania.

W naszej szkole z okazji Światowego Dnia Ziemi będziemy szczególnie zachęcać do segregacji odpadów. Z tego powodu w klasach zostaną przygotowane gazetki tematyczne oraz odbędą się różne konkursy. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału.

Celem organizowanej akcji jest:
– zainteresowanie światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
– zdobycie umiejętności obserwacji przyrodniczych,
– wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
– kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody,
– utrwalenie przekonania o konieczności dokładnej segregacji odpadów,
– inspirowanie i zachęcanie do rozwijania zainteresowań,
– rozwijanie umiejętności artystycznych i wrażliwości estetycznej,
– stwarzanie możliwości współzawodnictwa.

Organizowane konkursy:
– Konkurs fotograficzny – klasy IV-VIII – termin składania prac od 22. do 26.04.2024 r.
– Konkurs ekologiczny – klasy IV -VI, VII-VIII – 23.04.2024 r.
– Konkurs na najładniejszą pomoc dydaktyczną z biologii, wykonaną z surowców wtórnych – rozstrzygnięcie wyników – 23.04.2024 r.
– Konkurs na najciekawsze ubranie z recyklingu. Prezentacja stroju podczas pokazu mody 25.04.2024 r.

Organizatorzy:
Katarzyna Marczak
Justyna Świderska
Małgorzata Wawrzyn