Powrót uczniów klas I-III

do szkoły od 18.01

Pobierz

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA.pdf

Pobierz

Regulamin postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.pdf

Pobierz

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI W SZKOLE.pdf

Pobierz

Wytyczne dla nauczycieli uczniów klas I-III i 0.pdf

Pobierz

Wytyczne dla rodziców uczniów klas I-III.pdf

Pobierz

Wytyczne dla pielęgniarki szkolnej.pdf

Pobierz

Wytyczne dla pracowników sprzątających.pdf

Pobierz

Zasady korzystania z szatni szkolnej.pdf

Pobierz

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych.pdf