Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2021/2022

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24 maja 2022 r. – egzamin po klasie ósmej z języka polskiego

25 maja 2022 r. – egzamin po klasie ósmej z matematyki

26 maja 2022 r. – egzamin po klasie ósmej z języka obcego

17 czerwca 2022 r.