Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2022/2023

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

4 maja 2023 r.

5 maja 2023 r.

23 maja 2023 r. – egzamin po klasie ósmej z języka polskiego

24 maja 2023 r. – egzamin po klasie ósmej z matematyki

25 maja 2023 r. – egzamin po klasie ósmej z języka obcego

9 czerwca 2023 r.