Nauczyciele

szkoły

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Czubatka

mgr Katarzyna Gołaszewska

mgr Marta Grabowska

mgr Monika Janicka

mgr Lidia Niewiadomska

mgr Hanna Paradowska

mgr Patrycja Salamon

mgr Marta Siejka

mgr Justyna Winnicka

mgr Justyna Wrzesińska

mgr Karolina Zembrzuska

 

język polski

mgr Małgorzata Haczykowska

mgr Sylwia Kotlarska

mgr Malwina Majchrzak

mgr Małgorzata Wawrzyn

mgr Sylwia Wesołowska

 

język angielski

mgr Dorota Fergińska

mgr Maria Jesiołowska

mgr Małgorzata Lenart

mgr Anna Przydatek

mgr Iza Sadowska

Katarzyna Sałacińska

 

język niemiecki

mgr Agnieszka Milczarek

 

matematyka

mgr Magdalena Adamczyk

mgr Beata Bolesta

mgr Ewa Gawrysiak

mgr Beata Jurek

 

historia

mgr Wioletta Przepiórkowska

 

wiedza o społeczeństwie

mgr Żaneta Kowalska – Bułło

 

przyroda

mgr Małgorzata Wasilewska – Gierałtowska

 

geografia

mgr Małgorzata Wawrzyn

 

biologia

mgr Justyna Stradza

mgr Małgorzata Wasilewska – Gierałtowska

fizyka

mgr Beata Bolesta

 

chemia

mgr Małgorzata Buczek

mgr Justyna Świderska

 

informatyka

mgr Beata Jurek

mgr Anna Przydatek

 

wychowanie fizyczne

mgr Anna Bobryk

mgr Adrian Binienda

mgr Anna Kalinowska

mgr Konrad Kowalski

 

muzyka

mgr Ewa Osińska

 

technika

mgr Sylwia Wesołowska

 

plastyka

mgr Maja Ryż – Kobek

 

religia

mgr Beata Kołodziejczyk

mgr Zofia Mechacka

 

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Wasilewska – Gierałtowska

mgr Wioletta Przepiórkowska

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Kołodziejczyk

 

biblioteka szkolna

mgr Anna Jakubowska

 

świetlica szkolna

mgr Żaneta Kowalska – Bułło

mgr Urszula Kubańska

mgr Ewa Osińska

mgr Justyna Stradza

mgr Monika Więckowska

 

nauczyciele wspomagający

mgr Małgorzata Lenart

mgr Kamila Krajza

mgr Katarzyna Marczak

mgr Maja Ryż – Kobek

mgr Monika Stobnicka