Dyrekcja

szkoły

Dyrektor mgr Małgorzata Wasilewska – Gierałtowska