Dyrekcja

szkoły

Dyrektor mgr Małgorzata Wasilewska – Gierałtowska

Wicedyrektor mgr  Magdalena Adamczyk