Dyrekcja

szkoły

Dyrektor mgr Otylia Muszyńska

Z-ca Dyrektora mgr Małgorzata wasilewska – Gierałtowska

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast