Rekrutacja

2023/2024

Pobierz

Zarządzenie Dyrektora w sprawie informacji o terminach rekrutacji do klasy pierwszej.pdf

Pobierz

Zasady rekrutacji do klas pierwszych.pdf

Pobierz

Karta zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej (z obwodu).pdf

Pobierz

Karta zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej (z obwodu).docx

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (spoza obwodu).pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (spoza obwodu) – realizuje obowiązek przedszkolny w szkole w Kątach.pdf

Pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej (z obwodu i spoza obwodu).pdf