Rekrutacja

2024/2025

Pobierz

Zarządzenie Dyrektora w sprawie informacji o terminach rekrutacji do klasy pierwszej.pdf

Pobierz

Zasady rekrutacji do klas pierwszych.pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.pdf

Pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej.pdf