Rekrutacja

2022/2023

Pobierz

Zasady rekrutacji do klas pierwszych.pdf

Pobierz

Karta zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej (z obwodu).pdf

Pobierz

Karta zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej (z obwodu).docx

Pobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (z obwodu).pdf

Pobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (z obwodu).docx

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (spoza obwodu).pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (spoza obwodu).docx

Pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej (z obwodu i spoza obwodu).pdf

Pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej (z obwodu i spoza obwodu).docx