Dokumenty

do pobrania

Pobierz

Oświadczenie rodzica w sprawie rezygnacji z uczestniczenia w lekcji etyki.pdf

Pobierz

Oświadczenie rodzica w sprawie rezygnacji z uczestniczenia w lekcji religii.pdf

Pobierz

Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania na lekcje etyki.pdf

Pobierz

Oświadczenie rodzica w sprawie uczęszczania na lekcje religii.pdf

Pobierz

Oświadczenie rodzica w sprawie pokrycia kosztów wycieczki oraz szkód wyrządzonych przez dziecko w czasie wycieczki szkolnej.pdf

Pobierz

Zgoda rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej.pdf

Wielkość czcionki
Kontrast