Kalendarz roku szkolnego

2023/2024

4 września 2023 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

15 – 28 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 16 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

22 czerwca 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach

23 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Ferie letnie