Kalendarz roku szkolnego

2021/2022

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 

Ferie zimowe

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 26 maja 2022 roku

Egzamin ósmoklasisty

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24 maja 2022 r. – egzamin po klasie ósmej z języka polskiego

25 maja 2022 r. – egzamin po klasie ósmej z matematyki

26 maja 2022 r. – egzamin po klasie ósmej z języka obcego

17 czerwca 2022 r.