Harmonogram

pracy szkoły

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia – 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

18 – 31 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Egzaminy ósmoklasisty

2 listopada 2020 r.;  1 czerwca 2021 r.; 4 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

11 listopada 2020 r.; 6 stycznia 2021 r.; 3 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe)

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie