Rekrutacja

2024/2025

Pobierz

Zarządzenie Dyrektora o terminach rekrutacji.pdf

Pobierz

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego.pdf

Pobierz

Deklaracja kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym.pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.pdf

Pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.pdf