Innowacja z języka angielskiego „FUNtastyczny angielski – multimedia w nauczaniu języka angielskiego” dla klasy Vc – prowadzona od roku szkolnego 2019/2020

W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest rzeczą niezwykle ważną. Globalizacja i otwarcie na świat jakie umożliwiają Internet, portale społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu narzucają nam potrzebę płynnego posługiwania się językiem angielskim.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Funtastyczny angielski” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego w sposób nieszablonowy i kreatywny z wykorzystaniem narzędzi, z których korzystają w życiu codziennym. Rozbudzi to w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków, motywację do dalszej edukacji a przede wszystkich pomoże przełamać barierę językową.

Jednym z głównych obszarów zainteresowań dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie jest komputer, Internet oraz inne nowości techniczne. Uwzględniając fascynacje współczesnych uczniów, niniejsza innowacja jest odpowiedzią na połączenie nauki języka angielskiego z powszechnym hobby dzieci. Zajęcia w znacznej mierze będą prowadzone z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu. Uczniowie będą rozwijali swoje umiejętności językowe z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych do nauki języka angielskiego. W ramach korzystania z zasobów Internetu, uczniowie odwiedzą wiele stron i portali internetowych, pełnych atrakcyjnych gier i zabaw dla uczących się języka.

Realizacja:

Innowacja dotyczy rozszerzenia realizowanego programu języka angielskiego poprzez wykorzystanie multimediów, w tym filmów, seriali, programów telewizyjnych. Projekt innowacji zachowuje obowiązujące treści programowe z języka angielskiego zakładając wzbogacenie tych treści o zagadnienia dotyczące kultury, historii, geografii krajów anglojęzycznych oraz różnic między brytyjskim a amerykańskim angielskim.

  1. Innowacją objęci są uczniowie jednej z klas V szkoły podstawowej, którzy w czteroletnim cyklu będą systematyzować i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności komunikacyjne, słuchania, czytania ze zrozumieniem, wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz krytycznej analizy świata przedstawionego.
  2. Innowacja realizowana będzie na lekcjach języka angielskiego podczas czteroletniego cyklu w ramach dwóch dodatkowych godzin poświęconych na rozwijanie umiejętności językowych za pomocą Internetu, filmów oraz różnorodnych ćwiczeń z tym związanych.
  3. W swoich działaniach wykorzystywane są m.in. filmy i seriale na DVD oraz materiały dostępne w Internecie, w szczególności na kanale YouTube oraz przygotowane przez nauczyciela karty pracy.