Stołówka

szkolna

Cena obiadów w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 6 zł za obiad. Zapisy na obiady w stołówce szkolnej u intendentki. Opłaty za każdy miesiąc są uiszczane z góry na początku każdego miesiąca.

Pobierz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły.pdf

Pobierz

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.pdf

Pobierz

Oświadczenie rodzica o niekorzystaniu z obiadów.pdf

Pobierz

Oświadczenie pracownika o niekorzystaniu z obiadów.pdf

Pobierz

Oświadczenie wychowawcy o niekorzystaniu z obiadów.pdf