Rekrutacja do świetlicy szkolnej oraz na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas “0” została zakończona.

Lista dzieci przyjętych jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Komisja rekrutacyjna