W poniedziałek 5 lutego 2024 roku podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy Va mieli okazję przedstawić, jak wyobrażają sobie dwór Kraka. Dzień później (6 lutego 2024 roku) ten sam temat realizowali chłopcy i dziewczęta z Vb. W obu klasach do  budowy zamków zostały wykorzystane klocki zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.                                                                        

 W trakcie pracy uczniowie mieli wiele pomysłów, które wymagały analizy sytuacji, argumentacji, pójścia na kompromis, a czasami wiązały się z gruntowną przebudową istniejącej już konstrukcji. Świadczyło to o zaangażowaniu oraz chęci wyboru najlepszego rozwiązania. Realizacji zadań towarzyszyło wiele emocji, widocznych na zdjęciach poniżej. Wszyscy dobrze się bawili, a jednocześnie rozwijali wiele umiejętności, np. spostrzegawczość, twórcze myślenie, współpracę  w grupie czy umiejętności techniczne.