ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Nasza szkoła już kolejny rok uczestniczy w programie, którego głównym celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Uczestnicy Programu przez cały rok szkolny zbierają do pojemników zużyte:
a) baterie i akumulatory przenośne w rozumieniu art. 6 pkt 3 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 666) tj. akumulatory i baterie, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego w szczególności: – baterie jednoogniowe typu AA i AAA, – baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, – baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów, – inne baterie i akumulatory, niewymienione wyżej, które mogą być bez trudności przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami przemysłowymi; b) telefony komórkowe – telefony działające w oparciu o telefonię komórkową.
Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm.
Szkoły, które zbiorą największą ilość baterii i telefonów zostaną nagrodzone!!
Ocenie i klasyfikacji konkursowej podlega waga zebranych i przekazanych Organizatorom baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych w danej edycji.

Na podstawie komisyjnie zweryfikowanych wyników ważenia baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych, wyłonieni zostaną laureaci danej edycji oraz placówki uprawnione do wyróżnień i nagród specjalnych.

Poza tym uczniowie, którzy zbiorą przez cały rok szkolny największą ilość baterii również zostaną nagrodzeni w ramach konkursu wewnątrzszkolnego.
Opiekunem Programu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych w szkole jest p. Justyna Stradz