Zarządzenia i procedury

COVID-19

Pobierz

Procedury zapeniania bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem epidemii od 1.09.2021.pdf

Pobierz

Regulamin organizacji pracy oddziałów przedszkolnych.pdf

Pobierz

Regulamin organizacji pracy klas I-III.pdf

Pobierz

Regulamin organizacji pracy klas IV-VIII.pdf

Pobierz

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID.pdf

Pobierz

Załącznik nr 1 do „Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID”.pdf

Pobierz

Załącznik nr 2 do „Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID”.pdf

Pobierz

Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej.pdf

Pobierz

Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania świetlicy.pdf

Pobierz

Regulamin szatni.pdf

Pobierz

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka.pdf

Pobierz

Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.pdf

Pobierz

Bezpieczny powrót do szkoły – zasady dla ucznia.jpg

Pobierz

Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodziców.jpg

Pobierz

Procedura w sali komputerowej.pdf

Pobierz

Procedura wydawania posiłków.pdf

Pobierz

Regulamin obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego.pdf

Wielkość czcionki
Kontrast