Zarządzenia i procedury

COVID-19

Pobierz

Zarządzenie Nr 18.pdf

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.pdf

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 Procedura przeciwepidemiczna oddzialy przedszkolne-wytyczne z dnia 2 lipca 2020 r.pdf

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 Organizacja zajęć kl I-III.pdf

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 Procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych.pdf

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5 Procedury stosowane podczas zajęć wych. fizycznego w klasach IV-VIII.pdf

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 Procedury stosowane podczas zajęć świetlicowych.pdf

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 7 Procedury sanitarne dotyczące pracy ucznia i nauczyciela oraz dezynfekcji pracowni komputerowej.pdf

Pobierz

Zarządzenie Nr 19.pdf

Pobierz

Zał. nr 1 Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii.pdf

Pobierz

Zał. nr 2 Procedury BHP.pdf

Pobierz

załącznik nr 1 instrukcja mycia rąk – bhp.pdf

Pobierz

Zał. nr 2 do bhp instrukcja dezynfekcji sprzatów i powierzchni.pdf

Pobierz

Zał. nr 3 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka na czas pandemii.pdf

Pobierz

Zał. nr 4 Procedura komunikowania na drodze na uczyciel a dyrektor nauczyciel a rodzic na czas pandemii.pdf

Pobierz

Infografika II do zał. nr 4.pdf

Pobierz

Zał. nr 5 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia covid 19 u ucznia.pdf

Pobierz

Zgoda_rodzica_na_pomiar_temperatury_dziecka.pdf

Pobierz

Zgoda_rodzica_opiekuna_prawnego_na_udzial_dziecka_w_zajaciach.pdf

Pobierz

Zarządzenie nr 22.pdf

Pobierz

Zarządzenie Nr 23.pdf

Pobierz

Załącznik nr 1 Regulamin stołówki.pdf

Pobierz

Załącznik nr 2 Regulamin – autobus szkolny.pdf

Pobierz

Załącznik nr 3 Regulamin świetlicy.pdf

Pobierz

Załącznik nr 4 Regulamin biblioteki.pdf

Pobierz

Załącznik nr 5 Regulamin boiska szkolnego.pdf

Pobierz

Załącznik nr 6 Regulamin placu zabaw.pdf

Pobierz

Załącznik nr 6 plac zabaw.pdf

Pobierz

Załącznik nr 7 Regulamin szatni.pdf

Pobierz

Załącznik nr 8 Regulamin korzystania z gabinetu pomocy przedlekarskiej.pdf

Pobierz

Załącznik nr 9 Regulamin korzystania z izolatorium.pdf

Pobierz

Załącznik nr 10 Regulamin uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.pdf

Pobierz

Załącznik nr 11 Regulamin uczestnictwa w zaj. logopedycznych.pdf

Pobierz

Zaącznik nr 12 Regulamin sali SI.pdf

Pobierz

Załącznik nr 13 Regulamin psychologa, pedagoga.pdf

Pobierz

Załącznik nr 14 Regulamin kuchni.pdf

Pobierz

Zarządzenie Nr 26.pdf

Pobierz

Załącznik nr 1 Procedura wydawania posiłków.pdf

Pobierz

STRATEGIA.pdf

Pobierz

Zarządzenie nr 33.pdf

Pobierz

Procedura funkcjonowania świetlicy w okresie pandemii.pdf

Pobierz

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.pdf

Wielkość czcionki
Kontrast