Zabawy ruchowe w oddziałach przedszkolnych są bardzo ważnym elementem dnia.

Najbardziej odpowiadają potrzebom i zainteresowaniem przedszkolaków, rozwijając sprawność fizyczną. 
Poprzez zabawy ruchowe dzieci kształtują postawę ciała, uczą się współpracować w grupie,  dyscypliny oraz zasad panujących w grupie rówieśniczej.