Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2023/2024

2 listopada 2023 r.

3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

14 maja 2024 r. – egzamin po klasie ósmej z języka polskiego

15 maja 2024 r. – egzamin po klasie ósmej z matematyki

16 maja 2024 r. – egzamin po klasie ósmej z języka obcego

31 maja 2024 r.