Święto Niepodległości stało się inspiracją do licznych aktywności na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Ćwiczyliśmy motorykę małą oraz logiczne myślenie wykonując patriotyczne wyklejanki, układając puzzle oraz rozwiązując sudoku z polskimi monetami i symbolami narodowymi. Tworzyliśmy też kody przy pomocy strzałek kierunkowych, które rozpisywaliśmy na pasku roboczym. Graliśmy w grę „Legendy” z wykorzystaniem kart fabularnych przypominając sobie treść polskich legend, tych znanych bardziej i nieco mniej. Była to świetna okazja do doskonalenia pamięci słuchowej (układanie obrazków zgodnie z treścią opowieści) oraz umiejętności opowiadania odtwórczego. Doskonaliliśmy umiejętność czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem książeczek z serii „Czytam sobie”- „Legenda o smoku spod Wawelu” oraz „Wars i Sawa”.  Poznawaliśmy sylwetki wielkich Polaków doskonaląc jednocześnie koordynacje wzrokowo-ruchową.  Zapraszamy do podziwiania efektów naszej pracy!