Rekrutacja

2022/ 2023

Pobierz

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej.pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.doc

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (oddziały przedszkolne).pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (oddziały przedszkolne).doc