Rekrutacja

2023/ 2024

Pobierz

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej.pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.doc

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (oddziały przedszkolne).pdf

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (oddziały przedszkolne).doc