Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kątach przyłączyli się akcji “Sprzątanie świata”, która co roku odbywa się w trzeci weekend września. Tegoroczne hasło – 28 już edycji – brzmiało “Myślę, więc nie śmiecę”. Celem akcji jest propagowanie działań dążących do ograniczenia powstawanie odpadów, selektywna zbiórka i recykling śmieci oraz usuwanie dzikich wysypisk. Dzieci z zapałem zabrały się do porządkowania terenu wokół szkoły oraz przyległych, zamieszkałych obszarów. Wśród licznych worków ze śmieciami znalazły się nawet porzucone znaki drogowe, pogubione kołpaki czy też stare meble. Wszyscy byli zaskoczeni ilością znalezionych śmieci. Uczniowie zapowiedzieli, że z chęcią będą uczestniczyli w kolejnych akcjach ekologicznych, na co dzień promując idee poszanowania środowiska. Wspólna lekcja ekologiczna odniosła sukces.