Szkoła Podstawowa w Kątach po raz kolejny przystąpiła do akcji “Sprzątania Świata”, prowadzonej pod patronatem Fundacji “Nasza Ziemia”.
Głównym celem inicjatywy są działania na rzecz ochrony naszego środowiska.
Zgodnie z tegorocznym hasłem akcji “WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE” wspólnie wyruszyliśmy na sprzątanie terenu wokół szkoły, przy pobliskich zabudowaniach oraz terenach przydrożnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów udało nam się zebrać dużą ilość śmieci.
Oprócz działań terenowych na terenie szkoły prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w tym baterii i zużytych telefonów. Dzieci uczestniczą w zajęciach ekologicznych, podczas których uczą się m.in. jak postępować z odpadami i jak je segregować.
Podejmujemy wspólny wysiłek dla dobra naszej planety!