ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĄTACH

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi inauguracji roku szkolnego 2021/2022

Spotkanie dla rodziców i dzieci z oddziałów przedszkolnych z wychowawcami  odbędą  się 1 września 2021r. o godzinie 11:00 na Sali gimnastycznej.  Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią prosimy,  aby dziecku towarzyszyła tylko jedna osoba dorosła.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów klas pierwszych odbędzie się  w dniu 1 września  2021 o godzinie 9.00.                      

Uczniowie klas pierwszych  spotykają się z wychowawcami  na Sali gimnastycznej

klasa Ia-  P. Monika Osiecka-Jaworska

klasa Ib- – P. Monika Janicka

klasa Ic – P. Karolina Zembrzuska

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią prosimy,  aby dziecku towarzyszyła tylko jedna osoba dorosła.  (Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.)

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dla klas II-VIII nie będzie uroczystego apelu.

Uczniowie spotkają się z wychowawcami  klas  o godzinie 9:00 w budynku szkoły ,
w wyznaczonych salach według poniższego harmonogramu:

klasa IIa – p. Katarzyna Gołaszewska – sala nr  4/8

klasa IIb – p. Iwona Czubatka – sala nr  4/6

klasa IIc  – p. Lidia Niewiadomska – sala nr 4/5

klasa IIIa – p. Hanna Paradowska – sala nr 3/7

klasa IIIb – p. Patrycja Salamon – sala nr 3/1

klasa IIIc – p. Marta Siejka – sala nr 3/3

klasa IVa – p. Iza Sadowska – sala nr 2/20

klasa IVb – p. Dorota Fergińska –  sala nr 4/1

klasa Va – p. Beata Bolesta – sala nr 4/17

klasa VB – p. Małgorzata Haczykowska – sala nr 4/15

klasa VI – p. Malwina Majchrzak – sala nr 4/14

klasa VIIa – p. Sylwia Ktlarska – sala nr 2/16

klasa VIIb – p. Agnieszka Milczarek – sal nr 2/17

klasa VIIc – p. Maria Jesiołowska – sala nr 3/10

klasa VIIIa – p. Magdalena Adamczyk – sala nr 3/13

klasa VIIIb – p. Wioletta Przepiórkowska – sala nr 2/19

klasa VIIIc – p. Sylwia Wesołowska – sala nr  3/11

 

Wychowawcy klas przywitają uczniów po wakacyjnej przerwie  i przekażą najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym.

(Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.)

Organizacja ruchu – wejście do budynku szkoły :

Klasy  II – III – wejściem ewakuacyjnym i pierwszym wejściem przy windzie

Klasy IV – VIII – wejściem głównym – lewą stroną

Dowóz  uczniów autobusem zorganizowanym przez Gminę Sochaczew:

Trasa I –  Kąty – Żdżarów – Kąty  (pierwszy przystanek o godzinie 8:25)

Trasa II –  Kąty – Władysławów – Lubiejew – Dachowa – Kuznocin – ul. Płocka – Rozlazłów – Altanka – Kąty (pierwszy przystanek o godzinie 8:10)

Trasa III – Kąty – Kuznocin – Kąty (pierwszy przystanek o godzinie 8:15)

Autobusy będą kursowały według dotychczasowych  tras.

Prosimy o przyjście na przystanek kilka minut wcześniej.

Odjazd autobusów  o godzinie 10:00. 

Obiady w kwocie 5 zł. będą wydawane od 6 września 2021r.  tj. poniedziałku. W sprawie zapisu i dokonania wpłaty zapraszamy rodziców do kontaktu z intendentem szkoły – wejście od strony kuchni.