Regulaminy

2020/2021

Pobierz

Regulamin pracy świetlicy.pdf

Pobierz

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej 2020/ 2021.pdf

Pobierz

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.pdf

Pobierz

Regulamin korzystania z darmowych podręczników.pdf

Pobierz

Regulamin zachowania się podczas wycieczki szkolnej.pdf

Pobierz

Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki.pdf

Pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

Pobierz

Regulamin dowozu uczniów do szkoły.pdf

Pobierz

Procedury dowozu uczniów do szkoły.pdf

Pobierz

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego.pdf