REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO NA PLAKAT
„11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie wiedzy związanej z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 3. Rozbudzanie postaw patriotycznych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
 • klasy IV – VI
 • klasy VII – VIII.
 1. Termin oddania pracy mija 15.11.2021 r.
 2. Prace proszę dostarczyć do pani Wioletty Przepiórkowskiej – nauczycielki historii.

Wymagania dotyczące prac:

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu o tematyce nawiązującej do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską w formacie od A3 (30×42 cm) do B1 (70×100 cm).
 3. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej.
 4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia/uczennicę.
 5. Praca nie powinna być wcześniej publikowana, bądź prezentowana na innych konkursach.
 6. Uczniowie mogą wykonać tylko jedna pracę.
 7. Na odwrocie proszę napisać imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, do której uczęszcza.

Ocena prac:

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa do dnia 19.11.2021 r.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.