CELE I REGULAMIN

 DNI PATRONA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄTACH

LUTY – MARZEC 2023 R.

Uwagi ogólne:

Podstawą organizacji Dni Patrona jest wzbudzenie zainteresowania życiem i działalnością Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę jego urodzin oraz poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy historycznej, geograficznej i astronomicznej. Nauczyciele mają na celu uczenie szlachetnej rywalizacji, kształtowanie wrażliwości  estetycznej oraz zachęcanie do kreatywności. Niezwykle ważne jest rozwijanie talentów  i promowanie uczniów uzdolnionych.

Cele konkursów:

 • przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka i uczczenie 550. rocznicy jego urodzin,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia informacji i kształcenie umiejętności analizowania różnych źródeł informacji,
 • rozbudzanie zainteresowania astronomią i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • uświadomienie praktycznego znaczenia wiedzy astronomicznej,
 • integracja społeczności szkolnej poprzez rozwój tradycji szkoły.

Uczestnicy i organizatorzy:

Konkursy są adresowane do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach. Organizatorami konkursów i imprez towarzyszących są nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach.

Regulamin konkursów:

 1. Dni Patrona to impreza skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej w Kątach, która będzie odbędzie się od lutego do marca 2023 r.
 2. Uczniowie wezmą udział w konkursach interdyscyplinarnych.

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Konkurs literacki – wiersz o życiu i pracy Mikołaja Kopernika lub o wszechświecie. Prace należy składać do 28.02.2023 r. do wychowawców klas. Organizator konkursu pani Iwona Czubatka (załącznik nr 1).
 • Konkurs plastyczny „Mikołaj Kopernik oczami dzieci” – okładka książki o Mikołaju Koperniku. Prace należy składać do wychowawców klas do 28 lutego 2023 r. Organizator pani Iwona Czubatka (załącznik nr 2).
 • Konkurs na sobowtóra Mikołaja Kopernika. Uczniowie przychodzą do szkoły przebrani za postać astronoma. Termin przyjścia w przebraniu zostanie podany po feriach. Organizator pani Beata Kołodziejczyk, pani Wioletta Przepiórkowska.

 

DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Test wiedzy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Konkurs odbędzie się  w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII w dniu 1.03.2023 r. Organizator pani Wioletta Przepiórkowska.
 • Konkurs na sobowtóra Mikołaja Kopernika. Uczniowie przychodzą do szkoły przebrani za postać astronoma. Termin przyjścia w przebraniu zostanie podany po feriach. Organizator pani Beata Kołodziejczyk, pani Wioletta Przepiórkowska.

 1. Poza konkursami odbędą się działania towarzyszące:
 • Uczniowie klas I-III w trakcie Dni Patrona będą zaczynać lekcje od ciekawostek o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Organizator pani Patrycja Salamon,
 • Projekt plastyczny „Sto twarzy Kopernika”. W projekcie wezmą udział uczniowie klas: 0a, 0 b, 0 c, 3 a, 4 a, 5 a, 5 b, 6 a. Organizator pani Anna Jakubowska.
 • Zajęcia naukowe poświęcone Mikołajowi Kopernikowi przeprowadzone przez firmę edukacyjną Junior Odkrywca. Organizatorzy pani Beata Kołodziejczyk i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach.
 • Uczniowie klas IV-VIII wykonają gazetki ścienne na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika. Organizatorzy: panie: Wioletta Przepiórkowska, Małgorzata Wawrzyn, Beata Jurek, Iza Sadowska, Dorota Fergińska, Beata Bolesta, Sylwia Wesołowska, Malwina Majchrzak, Sylwia Kotlarska, Agnieszka Janiak, Maria Jesiołowska.
 • Przedstawienie opowiadające o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Organizator: pani Sylwia Kotlarska.
 • Gazetki na ściennych tablicach korytarzowych. Organizatorzy: pani Maja Ryż – Kobek, pani Patrycja Salamon.
 • Kalendarium życia Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń historycznych – oś czasu. Organizator pani Anna Jakubowska.
 • Promowanie postaci Mikołaja Kopernika w środowisku lokalnym. Wizyta w przedszkolu „Słoneczko”. Organizator pani Beata Kołodziejczyk.
 • Wspólne odśpiewanie hymnu szkoły (słowa: Ewa Osińska, muzyka Ludwig van Beethoven) przez uczniów klas: 4 a, 4 b, 5 a, 5 b – relacja wideo. Organizator pani Ewa Osińska.
 • Świetlicowa wyprawa w kosmos – rakiety, mini – rakietki kosmiczne. Organizatorzy – panie: Justyna Stradza, Urszula Kubańska, Ewa Osińska, Żaneta Kowalska-Bułło.

 

 1. Wybór uczestników biorących udział w konkursach oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom- opiekunom.
 2. Jury poszczególnych konkursów zobowiązuje się poinformować o wynikach zmagań do dnia 10.03.2023 r.

Pobierz

Załącznik nr 1.pdf

Pobierz

Załącznik nr 2.pdf