Przyjaźń to wielkie uczucie 
Takie w sercu miłe ukłucie 
A że my w świetlicy mamy przyjazne usposobienie 
To mieliśmy świetne natchnienie
Drzewo przyjaźni zrobiliśmy 
Nasze łapki na nie wycięliśmy
Teraz każdy może to drzewo oglądać 
I będąc na świetlicy na nie spoglądać. 
Poza tym laurki dla przyjaciela zrobiliśmy 
I potem sercu bliskiemu je wręczyliśmy