Przydział wychowawstw

Stan uczniów na 01.09.2022 r.

Rok szkolny: 2022/2023

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa

Liczba uczniów

Numer sali lekcyjnej
1. mgr Justyna Winnicka 0 a              24 2/6
2. mgr Monika Brzezińska 0b               24 2/5
3. mgr Aleksandra Krzyżykowska 0c               14 2/7
5. mgr Hanna Paradowska Ia               23 3/7
6. mgr Marta Siejka Ib               23 3/1
7. mgr Patrycja Salamon Ic               14 4/8
8. mgr Monika Osiecka -Jaworska IIa              21 3/5
9. mgr Monika Janicka IIb              22 4/7
10. mgr Karolina Zembrzuska IIc             21  4/1
11. mgr Katarzyna Gołaszewska IIIa           13 2/13
12. mgr Iwona Czubatka IIIb           22 4/6
13. mgr Lidia Niewiadomska IIIc           23 4/5
14. mgr Wioletta Przepiórkowska IVa          21 2/19
15. mgr Małgorzata Wawrzyn IVb          20  3/13
16. mgr Beata Jurek IVc           18 3/3
17. mgr Iza Sadowska Va            26 2/20
18. mgr Dorota Fergińska Vb            21  3/11
19. mgr Beata Bolesta VIa           25 4/17
20. mgr Sylwia Wesołowska VIb          24 4/15
21. mgr Malwina Majchrzak VII            25 4/14
22. mgr Sylwia Kotlarska VIIIa          24 2/16
23. mgr Agnieszka Milczarek VIIIb         26 2/17
24. mgr Maria Jesiołowska VIIIc         26 3/10