Uroczystym odśpiewaniem hymnu szkoły i wysłuchaniem hymnu państwowego rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024.  

Nowa Pani Dyrektor – Małgorzata Wasilewska – Gierałtowska gorąco powitała zebranych rodziców,  nauczycieli oraz uczniów. Podkreśliła, że sensem bytu szkoły są właśnie dzieci, których śmiech najpiękniej rozbrzmiewa w szkolnych murach. Serdeczne słowa skierowane zostały do dzieci z oddziałów przedszkolnych, które dzisiaj po raz pierwszy znalazły się w nowym środowisku.

Rada Rodziców, uczniowie i nauczyciele serdecznie powitali rozpoczynającą nową kadencję Panią Dyrektor. Były przemówienia i padło mnóstwo ciepłych słów pod adresem młodzieży, rodziców oraz Pani Dyrektor, której w imieniu nauczycieli i uczniów składano życzenia wielu sukcesów w pracy, nieustających powodów do dumy z osiągnięć uczniów, a także wsparcia ze strony Rady Pedagogicznej .

Wśród wielu powitań padły również życzenia dla wszystkich dzieci, aby ten rok szkolny był spełnieniem ich marzeń i planów, aby w dziennikach królowały szóstki, aby uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie.

Fotorelacja w linku :

https://photos.app.goo.gl/XRHZFQnKwdTQCtaW8