Plany

i programy

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Kątach 2020-2021

Pobierz

Program wychowawczo – profilaktyczny

Plany pracy zespołów dydaktycznych
Dokumentacja dot. wycieczek szkolnych

Pobierz

Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki.pdf

Pobierz

Regulamin zachowania się podczas wycieczki.pdf

Pobierz

oswiadczenie rodzica.pdf

Pobierz

Zgoda rodzica.pdf

Inne dokumenty do ściągnięcia

Pobierz

Szkolny program doradztwa zawodowego.pdf

Pobierz

Regulamin Samorzadu Uczniowskiego.pdf

Pobierz

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.pdf

Pobierz

wniosek o przyjęcie do świetlicy.pdf

Pobierz

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej 2020 2021.pdf

Wielkość czcionki
Kontrast