Dnia 10 listopada cała nasza Wspólnota Szkolna zebrała się w sali gimnastycznej , aby dokładnie o godzinie 11:11 móc odśpiewać Hymn Polski. Chcąc nadać tej niezwykle ważnej chwili jeszcze bardziej podniosły charakter uczniowie jak i nauczyciele ubrani byli w barwy Flagi Narodowej lub mieli przypięte kotyliony z barwami narodowymi, chcąc pokazać przywiązanie do Ojczyzny i patriotyczną postawę. Uczniowie podczas śpiewania Hymnu byli niezwykle skupieni i swoją osobą pokazali, że dzień 11 listopada zapisał się w ich sercu i pamięci jako ten, w którym Polska po 123 latach niewoli  stała się w końcu krajem wolnym i niepodległym. Miejmy nadzieje, że ich miłość i przywiązane do Ojczyzny nigdy nie ulegnie zmianie i będą wzorami do naśladowani dla nowego pokolenia Polaków.

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego jak i Samorządu Uczniowskiego chcielibyśmy podziękować uczniom, wychowawcom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie tego ważnego dla nas wszystkich dnia.