Od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. uczniowie klas 1-8 będą uczyć się w trybie zdalnym.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach.

Uczniowie klas I-III którzy nie odebrali podręczników, zeszytów ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia 2021r.

Oddziały wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych nadal będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze, obiady. Autobus szkolny będzie kursował na trasie Kąty – Kuznocin – Lubiejew – Kąty.

Ponadto dyrektor szkoły nadal organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Nadal będą organizowane uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne w małych grupach.

Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca 2021r.