Nowe zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Kątach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

– Od poniedziałku, 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Kątach będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym.
– Młodzież klas IV-VIII nadal uczą się zdalnie.
– Oddziały przedszkolne bez zmian, uczą się na dotychczasowych warunkach.
– Autobus szkolny będzie kursował na trasach: Kąty – Żdżarów – Kąty; Kąty – Kuznocin – Lubiejew – Kąty w drodze powrotnej zajeżdża na Rozlazłów.
– Dzieciom/ uczniom którzy korzystają ze stołówki, uczą się stacjonarnie, będą wydawane obiady.
– Opłaty za niewykorzystane obiady w marcu będą do zwrotu, proszę kontaktować z intendentem szkoły.
– Świetlica szkolna czynna od godziny 7.30 do 16.30.
– Zajęcia z rewalidacji, logopedii i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z klas IV-VIII prowadzone będą zdalnie.
– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedia dla uczniów z klas I-III według harmonogramu zajęć lekcyjnych (nauka stacjonarna – zajęcia stacjonarne; nauka zdalna – zajęcia zdalne).
– Zajęcia z rewalidacji dla uczniów klas I-III prowadzone będą stacjonarnie.

Egzamin próbny ósmoklasisty
– 26 kwietnia 2021 r. godzina 9.00 – język polski
– 27 kwietnia 2021 r. godzina 9.00 – matematyka
– 28 kwietnia 2021 r. godzina 9.00 – język angielski

 

Harmonogram zajęć na okres  nauki w systemie hybrydowym d 26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.