KONKURS NA „LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ„

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 20 grudnia 2022 r. (w bibliotece szkolnej). Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! DLA ZWYCIĘZCÓW ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Regulamin konkursu na projekt graficzny:

LOGO  Biblioteki Szkolnej Szkoły  Podstawowej  im. M. Kopernika w Kątach

ORGANIZATOR:                  Biblioteka Szkolna.

ADRESAT KONKURSU:     Uczniowie Szkoły Podstawowej  im. M. Kopernika w Kątach

CELE KONKURSU :

 • opracowanie logo biblioteki szkolnej,
 • zachęcanie uczniów do aktywności twórczej.

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ:

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów logo biblioteki, który stanie się oficjalnym „znakiem firmowym” biblioteki szkolnej.
 2. Logo powinno oprócz znaku graficznego zawierać nazwę –Biblioteka Szkoły Podstawowej  im. M. Kopernika w Kątach
 3. Logo powinno być dziełem jednego ucznia.
 4. Projekt powinien być przygotowany w wersji kolorowej.

KRYTERIA OCENIANIA:

 • pomysłowość,
 • staranność wykonania,
 • wkład pracy.

Terminarz :

 1.  Konkurs będzie trwał od 30.11. 2022 r. do 20.12.2022 r.
 2. Prace dostarczone do biblioteki po terminie nie będą brały udziału w konkursie (decyduje data złożenia).
 3. Prace powinny być zaopatrzone w oddzielną kartkę zawierającą następujące informacje:
  1. imię i nazwisko autora
  2. klasa
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w pierwszym tygodniu stycznia 2023 roku.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły
 6. Nagrody:
 • Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
 • Jury wyłoni zdobywcę pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 • Zastrzega się możliwość dokonania zmian w ilości przyznanych nagród.
 • Możliwe jest przyznanie wyróżnień lub przyznanie nagrody specjalnej.

              Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej  im. M. Kopernika w Kątach