Kalendarz roku szkolnego

2022/2023

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13 – 26 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23 – 25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie