Kalendarium

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach

1938

Pierwszy rok działalności placówki oświatowej.

1942–1958

Pierwsza szkoła mieściła się we Władysławowie, w dwóch budynkach mieszkalnych: u pana Walentego Łukasika i u państwa Kołodziejskich. Plac pod budowę szkoły w Kątach został przekazany przez dziedzica. Wybudowano budynek z dwoma pomieszczeniami. W 1945 r. budynek rozbudowano. Funkcję kierownika szkoły kolejno pełnili: pan Sobierajski, pan Eugeniusz Górczyński, pani Jadwiga Barańska. Według dostępnych źródeł w latach 1942–1958 do szkoły uczęszczało 1391 uczniów.

1958

Funkcję kierownika szkoły objął Henryk Bociek. Wraz z żoną Jadwigą objął pracę w szkole. Oprócz nich pracowało jeszcze jedno małżeństwo Barbara i Stanisław Soliwodowie. Warunki lokalowe były trudne. Nie było elektryczności. Jedną salę zajmowano w „pałacu”, odległym od szkoły około 300 metrów.

1959

W szkole zwiększyła się liczba nauczycieli do 6 osób. Pracę rozpoczęły dwie początkujące nauczycielki: Janina Tomaszewska (Wieczorek) i Teresa Sobczak (Banasiak). W tym samym roku wieś Kąty została podłączona do sieci elektrycznej. W szkole „zabłysło” światło. Zakupiono radio.

1960–1966

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla szkoły zakupiono telewizor, który służył nie tylko społeczności szkolnej. W każdy czwartek w godzinach wieczornych mieszkańcy Kątów i okolicy licznie gromadzili się w szkole, aby oglądać programy telewizyjne. Najczęściej oglądano teatr „Kobra”. Od 1 września 1966 r. weszła w życie reforma oświaty. Dotyczyła ona przedłużenia nauki w szkole podstawowej o rok. W ten sposób uczniowie klasy VII w roku szkolnym 1965/1966 nie ukończyli szkoły podstawowej, a otrzymali promocję do klasy VIII. W związku z utworzeniem klasy VIII w szkole zrobiło się bardzo ciasno. Nauka odbywała się w kilku miejscach: w starym budynku szkoły, w dwóch salach w „pałacu”, jedną salę wynajęto u pana Balceraka w Kątach. Pracownia do zajęć praktyczno-technicznych (warsztaty stolarskie) mieściła się w wynajętej sali u pani Czubak.

1969–1976

Po zakończeniu roku szkolnego 1969/1970 pan Henryk Bociek przeszedł na emeryturę. Funkcję kierownika szkoły od 1 września 1970 r. objęła pani Stanisława Pietrzak, z wykształcenia polonistka. Pracowała 2 lata. Od 1 września 1972 r. placówką kierował nowy dyrektor pan Henryk Stępniak – matematyk. Zabiegał on o poprawę bazy lokalowej szkoły. 1 stycznia 1973 r. powstała Gmina Sochaczew z siedzibą w Sochaczewie. Rada Gminy zdecydowała, że budynek po Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kątach zagospodaruje szkoła. W lutym, po feriach zimowych, dzieci uczyły się już w tym budynku. Przybyły trzy sale lekcyjne i lokal na bibliotekę. Zrezygnowano z nauki dzieci w „pałacu”. Wiosną urządzono boisko do gry w piłkę. Budynki szkolne znajdowały się na jednej działce, co ułatwiało organizację pracy i zapewniało lepsze warunki do nauki. Z dniem 31 sierpnia 1975 r. dyrektor Stępniak zakończył pracę w Kątach i przeniósł się do szkoły w Iłowie. Kolejnym dyrektorem został pan Stanisław Szulczyk, z wykształcenia historyk. To jemu przypadło w udziale zorganizowanie oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. Od 1 września 1976 r. dzieci obowiązkowo rozpoczynały naukę z rocznym wyprzedzeniem. Zajęcia z małymi uczniami prowadziła pani Teresa Banasiak.

1977

Dyrektor Szulczyk zakończył pracę w Kątach w 1977 r., a w sierpniu na stanowisko dyrektora powołano panią Janinę Wieczorek.

1980–1993

Ekspertyza techniczna budynku wykazała, że nie nadaje się on do dalszego remontu z uwagi na duży stopień zniszczenia. Zorganizowano spotkanie Dyrekcji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sochaczewie z pracownikami Kuratorium Oświaty w Skierniewicach i w związku z zaistniałą sytuacją postanowiono wybudować obiekt z gotowych elementów drewnopochodnych typu pawilonowego o powierzchni 240 m². Budynek powstał przy pomocy rodziców, którzy zaangażowali się w wykopanie i zalanie fundamentów, wymurowanie pawilonu łączącego dwie części szkoły. Rok szkolny 1981/1982 rozpoczęto w nowych pomieszczeniach pawilonu. Uzyskano 6 sal lekcyjnych, w tym jedną większą, pokój nauczycielski i szatnię dla oddziału przedszkolnego. Budynek posiadał centralne ogrzewanie oraz wodę. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe, dlatego tez w Urzędzie Gminy Sochaczew odbyła się narada na temat „Budowa Szkoły Podstawowej w Kątach”. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął Naczelnik Gminy Antoni Lipiński. Częściową pomoc na budowę szkoły zadeklarowało Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne w Kątach. Jego właścicielem był pan Ryszard Jastrowicz, pochodzący z Belgii. Przekazało ono na rzecz szkoły kolorowy telewizor, a także wpłaciło na konto Społecznego Komitetu Budowy Szkoły 2 miliony złotych. W 1986 r. zakupiono działkę na szkolne boisko i zlecono opracowanie dokumentacji. Budowa szkoły miała się składać z trzech etapów: części dydaktycznej, sali gimnastycznej i domu nauczyciela. Na stanowisko budowy powołano kierownika pana Marka Olędzkiego. W grudniu 1990 r. zamknięto stan surowy budynku. W następnych latach prowadzono prace wykończeniowe. Do użytku udało się oddać wschodnie skrzydło części dydaktycznej, korytarz, sekretariat, bibliotekę i kotłownię. Od połowy sierpnia 1993 r. trwały prace porządkowe i wyposażenie szkoły w nowy sprzęt. Angażowali się w nie nauczyciele, rodzice a także uczniowie klas VII i VIII. Dzięki staraniom pana Mirosława Orlińskiego został zakończony następny etap budowy. Z dniem 31 sierpnia 1993 r. zlikwidowano przedszkole w Kątach, które mieściło się w „pałacu” i pięcioletnie dzieci przeniesiono do nowej szkoły, natomiast 1 września uczniowie i nauczyciele przenieśli się do nowego budynku szkoły.

1994

W dniu 19 lutego szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika. W roku szkolnym 1994/1995 utworzono stanowisko wicedyrektora, na które powołano panią Teresę Danielewską.

1995–1998

Lata 1995 – 1997 to czas kolejnych prac budowlano-wykończeniowych zachodniego skrzydła szkoły, zastępczej sali gimnastycznej, stołówki i dwóch lokali dla Gminnej Biblioteki. W 1996 r. zagospodarowano kolejne pomieszczenia na sale lekcyjne i sanitariaty. W roku szkolnym 1997/98 w zakresie inwestycji pozostały do wykonania następujące zadania: elewacja budynku od strony południowej, utwardzenie głównej drogi dojazdowej do szkoły, wykonanie opaski betonowej wokół szkoły, budowa stacji „Trafo”, podłączenie do stałej linii elektrycznej. Do końca 1998 r. zakończono pierwszy etap inwestycji.

1998–1999

Na podstawie ustawy z 8 stycznia 1999 roku i przepisów wprowadzających reformę systemu szkolnego (Dziennik Ustaw nr 12 z dnia 12 lutego 1999 roku) powstało gimnazjum. Zarząd Gminy Sochaczew powierzył pani Janinie Wieczorek stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kątach do 31 sierpnia 2000 r. Do nowo powstałej szkoły miały uczęszczać dzieci z obwodów Szkół Podstawowych z Gawłowa, Żukowa i Kątów. Od 1 września 1999 r. rozpoczęto realizację systemu edukacji. W Kątach funkcjonowały szkoła podstawowa i gimnazjum.

2000–2003

Z dniem 31 sierpnia 2000 r. po 41 latach pracy w szkole w Kątach, w tym po 23 na stanowisku dyrektora, pani Janina Wieczorek przeszła na emeryturę. Od 1 września przez 3 lata pracowała jeszcze jako nauczycielka geografii. 1 września 2000 r. funkcję dyrektora szkoły podstawowej objął pan Marek Wieczorek. W ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej gminie” ukończył szkolenie „Internet w dydaktyce i opieka pracowni internetowej”. Sam zaprojektował meble do pracowni informatycznej. Zadbał również o jej estetyczne i funkcjonalne wyposażenie. Wykładzinę podłogową do pracowni zakupił pan Tadeusz Jeznach. W 2002 r. ściany gimnazjum zostały pomalowane, w tym samym roku nauczyciele pod kierunkiem pani Marii Musielak tapetowali pokój nauczycielski. Natomiast funkcję dyrektora gimnazjum na okres od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2004 r. Zarząd Gminy w Sochaczewie powierzył pani Otylii Muszyńskiej. W 2003 r. rozpoczęła funkcjonowanie kuchnia, oferująca ciepłe posiłki. W budynku istniały dwie samodzielnie zarządzane placówki oświatowe. Dopiero 28 maja 2003 r. uchwałą Rady Gminy w Sochaczewie powołano Zespół Szkół w Kątach. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora objęła pani Otylia Muszyńska Na funkcję wicedyrektora powołano panią Marię Tarabułę.

2005

Wraz z upływem czasu w gimnazjum uczyło się coraz więcej osób. W związku z zaistniałą sytuacją w 2005 r. oddano do użytku nową salę lekcyjną, została ona oznaczona numerem 2/13. Przygotowano także pokój nauczycielski, zarówno dla nauczycieli uczących w szkole podstawowej, jak i nauczycieli uczących w gimnazjum. Dotychczas istniały dwa takie pomieszczenia. Wyodrębniono też 3 pomieszczenia na szatnie uczniowskie. W tym samym roku powstał gabinet pedagoga szkolnego i gabinet medyczny. W ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego powstała nowa pracownia informatyczna. W czerwcu 2005 r. rozpoczęto prace przy budowie nowej hali gimnastycznej. O jej budowę usilnie zabiegali: dyrektor Otylia Muszyńska, wójt Mirosław Orliński i radni Gminy Sochaczew.

2006

29 października odbyło się oficjalne otwarcie hali gimnastycznej. W uroczystości, oprócz społeczności szkolnej i rodziców, brało udział wielu zaproszonych gości, w tym m.in. biskup Józef Zawitkowski, wójt Gminy Sochaczew pan Mirosław Orliński, przewodniczący Rady Gminy w Sochaczewie pan Czesław Ćwikliński, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół pani Bogusława Cieślak. Oprawę uroczystości przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli. Zapalono również znicz, będący symbolem idei olimpijskiej. Tę zaszczytną funkcję powierzono uczennicy Ewelinie Mikołajczyk. Nowy obiekt, oprócz pełnowymiarowej hali sportowej posiadał także szatnie dla uczniów, sanitariaty, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenia magazynowe na sprzęt.

2008–2009

W 2008 r. przeprowadzono wymianę okien, zarówno po stronie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. W tym samym roku, przy ogrodzeniu szkoły, powstał parking dla rodziców dowożących dzieci do szkoły. W 2009 r. został przedłużony parking dla nauczycieli. Dla poprawienia bezpieczeństwa uczniów w szkole zainstalowano monitoring i założono na klatkach schodowych siatki ochronne. W roku szkolnym 2008/2009 zakupiono także telewizor i DVD.

2010

Przeprowadzono termomodernizację budynku, wykonano elewację na murach szkoły oraz wykonano dach przykrywający schody zewnętrzne. Dokonano także renowacji stopni przed wejściem do szkoły. Wymieniono stoliki i krzesła w trzech salach lekcyjnych, w których mieli zajęcia uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Do tych pomieszczeń zostały także zakupione szafki dla uczniów. Od tego czasu uczniowie mogli zostawiać część swoich rzeczy w szkole. Wszystkie te prace zostały wykonane przy dużym zaangażowaniu pani dyrektor Otylii Muszyńskiej i wójta Gminy Sochaczew pana Mirosława Orlińskiego. 26 maja 2010 r. uchwałą Nr XL VIII/218/2010 Rady Gminy Sochaczew nadano Gimnazjum w Kątach imię Mikołaja Kopernika. Od tego czasu rozpoczęły się intensywne prace, mające na celu przygotowanie uroczystości nadania sztandaru. Wiele osób zdecydowało się na wykupienie cegiełek okolicznościowych, z których dochód przeznaczono na zakup sztandaru. 22 października 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Mikołaja Kopernika i sztandaru.

2012

Oddano do użytku Orlik, kompleks sportowy nie tylko dla uczniów, ale i dla mieszkańców gminy Sochaczew oraz plac zabaw.

2014

Szkoła wzięła udział w programie systemowym w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. W ramach doposażenia oddziałów przedszkolnych z Funduszu Kapitał Ludzki wykonano remont sanitariatów dla uczniów klas 0-III, drugi plac zabaw dla dzieci. Szkoła otrzymała pełne wyposażenie do oddziału przedszkolnego – meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, 2 laptopy, 2 projektory, 2 telewizory, 4 mini wieże, kserokopiarkę, skaner, drukarkę. Zakupiono także 2 tablice interaktywne z rzutnikami do klas z innowacją pedagogiczną. W związku z powiększającą się liczbą uczniów Rada Gminy Sochaczew VI kadencji w składzie: przewodniczący pan Czesław Ćwikliński, wiceprzewodniczący pan Janusz Maciejski, pan Sławomir Zieliński, pan Henryk Zieliński, pan Sławomir Sokołowski, pan Zbigniew Sitarski, pan Mirosław Nowak, pan Grzegorz Nitek, pani Rita Nagłowska, pan Stanisław Misiak, pani Zofia Matuszewska, pan Gabriel Krakowiak, pani Magdalena Krajewska, pan Zbigniew Grabowski, pan Andrzej Brodowski podjęła decyzję o rozbudowie szkoły.

2015

Szkoła wzięła udział w rządowym programie wspierania szkoły poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”.

2016

Był to rok wielkich zmian. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy Sochaczew pana Mirosława Orlińskiego, sekretarz gminy Sochaczew pani Elżbiety Kowalczyk, skarbnik gminy Sochaczew pani Alicji Ziółkowskiej, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół pani Bogusławy Cieślak, przewodniczącego Rady Gminy Sochaczew pana Czesława Ćwiklińskiego, wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sochaczew pani Magdaleny Krajewskiej, radnych Gminy Sochaczew: pani Doroty Borek, pana Zdzisława Góreckiego, pana Gabriela Krakowiaka, pani Agnieszki Malik, pani Dominiki Misiak, pana Stanisława Misiaka, pani Rity Nagłowskiej, pana Grzegorza Nitka, pana Mirosława Nowaka, pani Agnieszki Offerczak-Ciury, pana Zbigniewa Sitarskiego, pani Jadwigi Wódki, pani Anny Żakowskiej, pana Wiesława Skóry, pana Sławomira Zielińskiego, Inspektora do Spraw Inwestycji w Gminie Sochaczew – pani Iwony Szlagi, Inspektora Nadzoru Budowlanego – pani Alicji Czyżniewskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach pani Otylii Muszyńskiej i wicedyrektor pani Marii Tarabuły zrealizowano wielkie przedsięwzięcie polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku szkoły. Prace zostały wykonane przez firmę pana Krzysztofa Białobrzeskiego PPUH „OKNO – BUD”. W ramach rozbudowy przybyło 8 sal dydaktycznych, pracownia komputerowa, sala językowa, sala do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pokój nauczycielski, gabinet medyczny, świetlica szkolna, szatnie, 4 sanitariaty. Pracownie i sale dydaktyczne wyposażone zostały w nowy sprzęt komputerowy, laboratorium fonetyczne z laptopem i zestawem interaktywnym. Zakupiono także nowe meble do sal dydaktycznych i szatni dla uczniów. W 2016 r. szkoła wzięła udział w projekcie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, którego celem było wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów. W wyniku udziału w tym przedsięwzięciu do biblioteki szkolnej zakupiono książki wartości 17000 zł.

2017

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z dniem 1 września roku szkolnego 2017/2018 utworzono ośmioletnią szkołę podstawową i przystąpiono do wygaszania oddziałów gimnazjalnych. W tym samym roku wykonano także kanalizację deszczową celem odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu szkoły i remont dachu na budynku zapleczy i łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły. W ramach modernizacji kuchni wykonano wentylacje mechaniczną.

2019

Dnia 29 maja odbyło się uroczyste nadanie sztandaru ośmioletniej szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach. W zbieranie funduszy na zakup sztandaru zaangażowało się wiele osób. Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Sochaczew panu Mirosławowi Orlińskiemu, dyrektor GZEAS pani Bogusławie Cieślak, radnym gminy Sochaczew na czele z przewodniczącym Rady Gminy Sochaczew panem Czesławem Ćwiklińskim, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach pani Otylii Muszyńskiej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach pani Marii Tarabuła, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Kątach – przewodniczącej pani Elżbiecie Grabowskiej, pani Marcie Kubickiej, pani Iwonie Kitlińskiej, pani Monice Kowalskiej, nauczycielom – pani Sylwii Kotlarskiej, pani Annie Przydatek, wychowawcom klas, uczniom: Natalii Ptaszek, Natalii Majewskiej, Darii Grabowskiej, Natalii Wódce, Łukaszowi Piecka, Jakubowi Piaseckiemu, Konradowi Hankiewiczowi. Cegiełki okolicznościowe zostały wykupione przez państwa: Elżbietę i Jacka Grabowskich, Małgorzatę i Zbigniewa Sarnowskich, Agnieszkę i Dariusza Malików, Martę Mirecką-Nowicką i Krystiana Nowickiego, Krystynę i Zbigniewa Siekierskich, Annę i Przemysława Bodzioch, Jolantę i Marcina Szymańskich, Agnieszkę i Zbigniewa Gerasików – „Pałac w Gawłowie”, pana Jerzego Broniszewskiego i pana Pawła Wilanowskiego – Zakład Przetwórstwa Mięsnego, pana Tadeusza Sierotę, uczniów i rodziców klasy Ia z wychowawczynią panią Moniką Janicką.

Budynek szkoły w Kątach 1.09.1958 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1961/1962, na zdjęciu kl. VII
m.in.: Stanisław Reczulski, Teresa Danecka, Teresa Zaremba, nauczyciel pan Henryk Bociek.

Powstanie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kątach – 15.10.1965 r.

Budynek szkolny po Gromadzkiej Radzie Narodowej.

Budynek szkolny wybudowany dzięki rodzicom i gminie Sochaczew – 25.09.1980 r.

Przed pierwszymi murami nowej szkoły. Na zdjęciu pani Janina Wieczorek z uczniami. – 10.06.1988 r.

Od 1.09.1993 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku.

Budynek szkoły w 2020 r.

Sala językowa powstała po rozbudowie szkoły w 2016 r.

Pracownia informatyczna powstała po rozbudowie szkoły w 2016 r.

Sala gimnastyczna powstała w 2006 r.

Plac zabaw.

Uczniów

Zajęcia pozaszkolne

Kadra

lat istnienia szkoły

Skontaktuj się

Lokalizacja: Kąty 74b

Telefon: (46) 861-90-21

Email: sekretariat@spkaty.pl

Godziny: Pn-Pt: 7:30 – 15:30

Polityka prywatności

Opis. Polityka prywatności.