Informacja

W związku z planowanym dowożeniem uczniów  na trasie Kąty- Bronisławy od dnia 10.01.2022r prosimy zgodnie z regulaminem dowozu i odwozu uczniów, o złożenie w sekretariacie szkoły, kart zgłoszenia uczniów dojeżdżających ( zał. Nr 2 regulaminu) oraz zgodnie z procedurami postępowania z uczniami którzy korzystają z dowozu i odwozu oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych (zał. Nr 1 do procedury).

Dokumenty znajdują się na stronie szkoły w zakładce dokumenty szkoły i regulaminy.

Planowana trasa Kąty – Bronisławy:

przywóz:
7.10 – I przystanek – koło p. Sejdak
7.15 – II przystanek – koło krzyża (rozjazd Kąty-Altanka)
7.20 – III przystanek (przystanek autobusowy MZK)

odwóz o 14.35.

W czasie oczekiwania na odwóz dzieci będą objęte opieką świetlicową.