Historia szkoły

Dzieje Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach

1. Lokalizacja i rejon szkoły

Szkoła Podstawowa w Kątach leży na terenie Gminy Sochaczew przy trasie: Warszawa – Sochaczew – Płock

Gmina Sochaczew powstała 1 stycznia 1973r. z połączenia Gromadzkiej Rady Narodowej w Kątach i Kożuszkach. Organem prowadzącym dla szkoły jest Urząd Gminy Sochaczew.

Rejon szkoły, dawniej, obejmował następujące miejscowości: Antoniew, Bronisławy, Halinów, Kąty, Lubiejew, Rozlazłów, Władysławy, Żdżarów.

Od 1 września 1999r. do chwili obecnej, obwód szkoły obejmuje miejscowości: Bronisławy Dachowa, Kąty, Kuznocin, Lubiejew Rozlazłów, Władysławy, Żdżarów.

2. Kadra kierownicza szkoły

Kadra kierownicza SP w Kątach w latach 1958-2011
· Kierownik Szkoły

Bociek Henryk 1958-1970

Pietrzak Stanisława 1970-1972
· Dyrektor Szkoły

Stępniak Henryk 1972-1975

Szulczyk Stanisław 1975-1977

Wieczorek Janina 1977-2000

Z-ca Danielewska Teresa 1994-2000

Wieczorek Marek 2000-3003

Muszyńska Otylia 2003

Z-ca Tarabuła Maria 2003

3. Rys historyczny

-Lata 1945-1958

Pierwszą szkołą, która znajdowała się na terenie Kątów była szkoła we Władysławowie. Mieściła się w dwóch budynkach mieszkalnych. U pana Walentego Łukasika i u państwa Kołodziejskich.
Plac pod budowę szkoły w Kątach dał miejscowy dziedzic. Wybudowano budynek o dwu pomieszczeniach. Uczyły się w niej dzieci w klasach łączonych I z II i III z IV. Tak było aż do wyzwolenia. W 1945r. szkołę rozbudowano, a jedną z dwu izb, jakie wybudowano wcześniej
przedziel ono na pół.

Rok szkolny 1942/43, na zdjęciu nauczyciel pan Sobierajski i m.in. uczniowie: Eugeniusz Ptaszek, Krystyna Ptaszek

  Liczbę uczniów i oddziałów z tego okresu przedstawia tabela nr 1. Sporządzono ją na podstawie arkuszy ocen. Są to jedyne dokumenty potwierdzające działalność naszej szkoły z tamtego okresu. Najstarsze pochodzą z roku szkolnego 1945/46. Rocznik urodzenia dzieci 1931. Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, iż występowała duża drugoroczność, a wielu uczniów kończyło swą edukację na poziomie klasy piątej lub szóstej. Ogółem w latach 1945-1958 do szkoły uczęszczało 1391 uczniów, w tym 100 to absolwenci po ukończeniu siedmioletniej szkoły podstawowej.
Funkcję kierownika szkoły kolejno pełnili”
– Pan Sobierajski
– Pan Górczyński Eugeniusz
– Pani Barańska Jadwiga

Tabela 1: liczba uczniów w Szkole podstawowej w Kątach w latach 1945 – 1958

Rok szkolny 1957/58, na zdjęciu m.in.: Tadeusz Ptaszek, Jan Brodowski, Aleksander Milczarek, Rosiak

 – Lata 1958-2010

 

Budynek szkoły w Kątach 1.09.1958rok

Od 1 września 1958r. funkcję kierownika szkoły objął Henryk Bociek. Wraz z żoną Jadwigą rozpoczął pracę w tej szkole. Oprócz nich pracowało jeszcze jedno małżeństwo: Barbara i Stanisław Soliwodowie.
Warunki lokalowe były trudne, a budynek szkoły mało funkcjonalny. Znajdowały się tam trzy sale lekcyjne: jedna większa i dwie małe. Oddzielne pomieszczenia zajmowały: sekretariat i pokój nauczycielski. Na szczycie budynku, od strony wschodniej znajdowało się mieszkanie dla kierownika szkoły ( dwa pokoje i kuchnia).
Brak było prądu elektrycznego. Jedną salę zajmowano w „pałacu” odległym od szkoły około 300 metrów. Uczyły się tam dzieci z klas II i IV. W szkole nie było szatni. Wieszaki na ubrania stały na korytarzu, gdzie odbywały się zajęcia z wychowania fizycznego. W roku szkolnym 1959/60 liczba nauczycieli zwiększyła się do 6 osób. Pracę rozpoczęły dwie początkujące nauczycielki: Janina Tomaszewska (Wieczorek) i Teresa Sobczak (Banasik).
W grudniu 1959r. mieszkańcy Kątów zostali podłączeni do sieci elektrycznej. W szkole „zabłysło” światło. Zakupiono radio, można było słuchać audycji dla dzieci.
Z okazji Dnia Nauczyciela w listopadzie 1960r. Wydział Oświaty zakupił dla szkoły telewizor. W każdy czwartek w godzinach wieczornych mieszkańcy Kątów i okolicy licznie gromadzili się w szkole. Telewizor był wystawiony w największej sali. Najczęściej oglądano teatr „Kobra”
Lata 1960-1966 były okresem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Ówczesne władze wcielały w życie hasło: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Hasło to znalazło w społeczeństwie polskim gorący odzew. Nauczyciele byli angażowani do zbiórki pieniędzy na ten cel. Wspólnie z sołtysem wsi, raz w miesiącu odwiedzali mieszkańców kwestując.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1961r. kl. VII, na zdj. m.in.:Nauczyciel Henryk Bociek, uczniowie Stanisław Reczulski, Teresa Danecka

Pan Henryk Bociek, z wykształcenia historyk znał dobrze dzieje Państwa Polskiego. Postanowił przybliżyć dzieciom fakty historyczne dotyczące kraju, a także środowiska, powiatu i naszego regionu. Tematyka związana z Tysiącleciem Państwa Polskiego była realizowana przez wszystkich nauczycieli. Zbierano informacje o własnym środowisku i tradycjach Tysiąclecia w najbliższej okolicy.

Rok szkolny 1963/64, nauczyciel pan Henryk Bociek, rozpoznała się na zdjęciu pani Teresa Danielewska

Od 1 września 1966r. weszła w życie reforma oświaty. Dotyczyła ona przedłużenia nauki w szkole podstawowej o 1 rok. W ten sposób uczniowie klasy VII w roku szkolnym 1965/66 nie ukończyli szkoły podstawowej, a otrzymali promocję do klasy VIII. Był jednak wyjątek. Ci uczniowie, którzy chcieli kontynuować naukę w szkole zawodowej i ukończyli 14 lat do 31.08.1966r. mogli opuścić szkołę po ukończeniu klasy VII. Z możliwości tej skorzystało 10 osób:
– Kęska Zuzanna
– Maćkowiak Jadwiga
– Mirkiewicz Zofia
– Pętlak Krystyna
– Płowik Ryszard
– Romański Wiesław
– Ruppel Stanisław
– Stępień Jan
– Tomaszewski Jan
– Zbyb Wiesława
W związku z utworzeniem klasy VIII w szkle zrobiło się wyjątkowo ciasno. Nauka odbywała się w kilku miejscach – w starym budynku szkoły, w 2 salach w „pałacu”, 1 salę wynajęto u Pana Balceraka w Kątach. Pracownia do zajęć praktyczno-techniczne (warsztaty stolarskie)mieściła się w wynajętej sali u Pani Czubak. Po zakończeniu roku szkolnego 1969/70 Pan Bociek przeszedł na emeryturę.
Zmiany na stanowisku kierownika szkoły nastąpiły 1 września 1970 roku. Funkcję tę objęła Pani Stanisława Pietrzak, z wykształcenia polonistka. Pracowała 2 lata.

25.04.1972r., uczniowie klasy VIII, wychowawca pani Janina Wieczorek

Od 1 września 1972r. placówką kierował dyrektor Henryk Stępniak – matematyk. Zabiegał on o poprawę bazy lokalowej szkoły. W dniu 1 stycznia 1973r. powstała Gmina Sochaczew z siedzibą Sochaczewie. Rada gminy zdecydowała, że budynek po Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kątach zagospodaruje szkoła. W lutym po feriach zimowych dzieci uczyły się już w tym budynku. Przybyły trzy sale lekcyjne i lokal na bibliotekę. Zrezygnowano z nauki dzieci w „pałacu”. Wiosną urządzono boisko do gry w piłkę. Budynki szkolne znajdowały się na jednej działce, co ułatwiało organizację pracy i zapewniało lepsze warunki do nauki.
W roku 1973 obchodzono 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i 200 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Te ważne wydarzenia znalazły miejsce w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. W roku szkolnym 1972/73 w powiecie sochaczewskim został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku. Udział brali uczniowie klas V-VIII wszystkich szkół podstawowych. Za jego przebieg w imieniu Wydziału Oświaty i Kultury w Sochaczewie odpowiedzialna była Pani Janina Wieczorek. Pracowała wówczas jako wizytator przedmiotowo-metodyczny geografii. Eliminacje przebiegały w 3 etapach: szkolnym, rejonowym i powiatowym.
Szkołę w Kątach w eliminacjach rejonowych reprezentowała uczennica Bożena Głuchowska, która zajęła II miejsce.
Finaliści stopnia rejonowego spotkali się w dniu 24.05.1973r. w Szkole Podstawowej w Szymanowie. Wykazali się ogromną wiedzą na temat życia i działalności wielkiego rodaka i astronoma. Kilka dni później Szkoła Podstawowa w Szymanowie otrzymała imię Mikołaja Kopernika.

Rok szkolny 1973/74, nauczycielka pani Jadwiga Bociek wychowawca klasy

Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym w Polsce Ministerstwem Oświaty. Szukała nowych dróg nauczania i wychowania, oraz zwracała uwagę na znaczenie krajoznawstwa w procesie nauczania. Stało się ono jednym z najważniejszych celów naszej szkoły. Było realizowane poprzez organizowanie wycieczek i obozów wędrownych.
Uchwała Sejmowa z dnia 13.10.1973r. wprowadziła gminne szkoły zbiorcze. Szkoła w Kątach weszła w skład zbiorczej Szkoły Gminnej w Sochaczewie. W dniu 28.05.1975r. w Polsce został przeprowadzona reforma administracyjna. W miejsce dotychczasowych 17 województw utworzono 49 oraz zlikwidowano powiaty. Gmina Sochaczew znalazła się w województwie skierniewickim. Z dniem 31.08.1975r. dyrektor Stępniak zakończył pracę w Kątach i przeniósł się do szkoły w Iłowie.
Kolejny dyrektor – Stanisław Szulczyk – z wykształcenia historyk rozpoczął pracę dnia 1.09.1975r.. Zamieszkał na terenie szkoły. Zajmował jeden pokój w budynku po GRN. To jemu przypadło zorganizowanie oddziału przedszkolnego – „zerówki” dla dzieci sześcioletnich. Od 1.09.1976r. dzieci obowiązkowo rozpoczynały zajęcia w szkole z rocznym wyprzedzeniem.
W starym budynku szkoły znajdowały się dwie wolne sale, w których wcześniej mieszkał kierownik szkoły. W jednej z nich ustawiono meble do zajęć, a drugą przeznaczono do zabawy. Zajęcia prowadziła Pani Teresa Banasiak – doświadczona nauczycielka z 17 letnim stażem.
Pan dyrektor Szulczyk w Kątach poznał przyszłą żonę i założył rodzinę. Z końcem lipca 1977r. przeniósł się do szkoły w Kozłowie Szlacheckim na stanowisko dyrektora. Zamieszkał tam w Domu Nauczyciela.
W celu przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1977/78 z dniem 1.08.1977r. na stanowisko dyrektora powołano Panią Janinę Wieczorek. Pani Wieczorek była nauczycielką nauczania początkowego i geografii , a w szkole w Kątach pracowała od 18 lat. Znała dobrze środowisko i potrzeby szkoły. Miała duże doświadczenie w zakresie metodyki nauczania i hospitacji lekcji. W okresie od dnia 1.09.1969r. do 31.08.1975r. pracowała w powiatowym ośrodku metodycznym na stanowisku metodyka geografii, a od 1972r. wizytatora przedmiotowo-metodycznego geografii i biologii.
W pierwszych latach pracy na stanowisku dyrektora zajęła się wyposażeniem szkoły w pomoce naukowe i nowy sprzęt, a także podjęła działania w celu dalszej poprawy warunków lokalowych placówki.
Z biegiem czasu przybywało uczniów i nauczycieli, a budynek starej szkoły popadał w ruinę. Cegły w fundamentach zaczęły się lasować, belki i stropy próchniały, ściany opanował grzyb, a dach przeciekał. Obraz starej szkoły był tragiczny. Dyrektor wystąpiła do Urzędu Gminy z prośbą o dokonanie ekspertyzy budynku szkolnego, co do dalszej jego eksploatacji. Janina Wieczorek w latach 1978-1990 była radną Gminnej Rady Narodowej w Sochaczewie, a przez ostatnie dwa lata Przewodniczącą GRN w Sochaczewie.
W dniu 25.09.1980r. zorganizowała zebranie Komitetu Rodzicielskiego w sprawie rozbudowy szkoły. Temat omówił naczelnik Urzędu Gminy – Pan Janusz Kobla. Na wstępie nawiązał do warunków lokalowych szkoły i stwierdził, że są bardzo trudne.
Ekspertyza techniczna starego budynku wykazała, że budynek nie nadaje się do dalszego remontu z uwagi na duży stopień zniszczenia. W związku z tym pojawił się problem rozbudowy szkoły. W tym celu zorganizowano spotkanie Dyrekcji Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sochaczewie z pracownikami Kuratorium Oświaty. W wyniku dyskusji ustalono, że nowy budynek musi stanąć szybko, aby móc poprawić warunki pracy w szkole. W związku z tym zdecydowano, że będzie to budynek z gotowych elementów drewno-pochodnych typu pawilonowego o powierzchni 240 m2. Naczelnik Gminy zwrócił się do rodziców aby pomogli w czynie społecznym wykonać następujące prace:
– wykopanie i zalanie fundamentów
– wymurowanie pawilonu łączącego dwie części szkoły
Obecni na zebraniu rodzice zobowiązali się, że każdy przepracuje jedną dniówkę, a jeżeli zajdzie potrzeba – więcej. Ustalono, że prace przy fundamentach będą trwały 4 dni tj. 1, 2, 3, i 4.10.1980r. Prace przy wykopie i zalewaniu fundamentów były osobiście nadzorowane przez mistrzów murarki: Panów Wiktora Gurdałę i Wacława Modzelewskiego.
Rok szkolny 1981/82 rozpoczęto w nowych pomieszczeniach pawilonu. Uzyskano 6 sal lekcyjnych, w tym jedną większą, pokój nauczycielski i szatnię dla oddziału przedszkolnego. Budynek posiadał centralne ogrzewanie oraz wodę. Było czysto, ciepło i przytulnie. Budynki szkolne znajdowały się blisko siebie, co znacznie ułatwiało organizację i kontrolę pracy.
Od szeregu lat Pani Janina Wieczorek prowadziła koło krajoznawcze, każdego roku organizowane były liczne wycieczki. W 1980r. nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych Zarząd Wojewódzki w Skierniewicach. Ułatwiło to znaczenie organizację obozów wędrownych.
Zagospodarowanie budynku po GRN, a także budowa pawilonu szkolnego były rozwiązaniami tymczasowymi. Warunki do pracy i nauki nadal były trudne. Nie było sali gimnastycznej, sale lekcyjne były małe, toalety znajdowały się na zewnątrz, a w budynku po GRN było ogrzewanie piecowe. Liczba uczniów i nauczycieli wciąż wzrastała. Wszystko to zdopingowało władze oświatowe do budowy nowej szkoły z prawdziwego zdarzenia.
W dniu 7.09.1983r. odbyła się narada w Urzędzie Gminy na temat: „Budowa szkoły Podstawowej w Kątach”. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły na czele którego stanął Naczelnik Gminy Pan Antoni Lipiński. W 1986r. zakupiono działkę na szkolne boisko, zlecono opracowanie dokumentacji. Budowa szkoły miała się składać z 3 etapów:
– część dydaktyczna
– sala gimnastyczna
– Dom Nauczyciela
Częściową pomoc finansową na budowę szkoły zadeklarowało Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne w Kątach, które zaczęło swą działalność w maju 1982r. W dniu 1 września 1982r. firma przekazała szkole kolorowy telewizor, a także wpłaciła na konto Społecznego Komitetu Budowy Szkoły 2 miliony złotych.
Na stanowisko kierownika budowy powołano Pana Marka Olędzkiego. Został zakupiony cement, oraz zbudowano drewniany magazyn na materiały budowlane. Wykopano i zalano fundamenty, zaczęto wznosić mury, prace jednak się opóźniały. Powodem była wyjątkowo trudna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza kraju. W nocy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, który został zniesiony 22 lipca 1983 roku. Niepokoje społeczne narastały, a gospodarka była w fatalnym stanie, a materiały budowlane były reglamentowane. Okoliczności te nie sprzyjały realizacji inwestycji.
Mimo wielu trudności szkoła we właściwy sposób realizowała proces dydaktyczno-wychowawczy. Wzrastała liczba uczniów kontynuujących nauką w szkołach średnich i wynosiła 55%-60%. Wyniki promocyjne utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie i wynosiły 99%-100%. System wychowawczy oparty był na rozwoju samorządności uczniów i ich współodpowiedzialności za realizację wybranych zadań.

10.06.1988r. Przed pierwszymi murami nowej szkoły.

W roku szkolnym 1988/89 dyrektor szkoły była organizatorem zebrania dyrektorów szkół gminnych na temat: „Rola przedmioty geografii w rozwoju turystyki” podczas którego przeprowadziła lekcję otwartą. Następnie w roku szkolnym 1989/90 była współorganizatorką zebrania samokształceniowego na temat: „Inspirująca rola biblioteki szkolnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły”. Dyrektorzy szkół z gminy Sochaczew zapoznali się wówczas z pracą wzorowo prowadzonej biblioteki szkolnej w Kątach.
Po wielu latach budowy w grudniu 1990 roku zamknięto stan surowy budynku. W następnych latach prowadzono prace wykończeniowe. Do użytku udało się oddać tylko cześć dydaktyczną budynku szkoły, a dokładnie jej wschodnie skrzydło, korytarz, sekretariat, bibliotekę i kotłownię.
Od połowy sierpnia 1993 roku trwały prace porządkowe i wyposażanie szkoły w nowy sprzęt. I tym razem rodzice brali aktywny udział w pracach na rzecz szkoły. Myli okna, wieszali firanki, malowali stoliki uczniowskie i regały. Wspólnie z nauczycielami i uczniami klas VII i VIII zagospodarowali sale lekcyjne. Dzięki usilnym staraniom i szczególnej pomocy Pana Mirosława Orlińskiego przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły następny etap budowy szkoły został zakończony. Z dniem 31 sierpnia 1993 roku zlikwidowano przedszkole w Kątach, które mieściło się w pałacu. Dzieci pięcioletnie przeniesiono do nowej szkoły.
W dniu 1 września 1993 roku uczniowie i nauczyciele przenieśli się z niefunkcjonalnych budynków zastępczych do nowoczesnego budynku szkoły. Oficjalne otwarcie nastąpiło 8 września. Było bardzo uroczyście, przybyli goście z różnych instytucji . Z Kuratorium Oświaty w Skierniewicach pani wicekurator, z Urzędu Gminy Pan wójt Mirosław Orliński i Pani Bogusława Cieślak – inspektor do spraw oświaty. Przybyli także przedstawicie duchowieństwa: ks. Franciszek Łupiński z parafii św. Wawrzyńca, ks. Jan Głuszczyk proboszcz parafii w Kątach, oraz ks. Jarosław Orliński z Łowicza – absolwent szkoły w Katach.

Otwarcie nowego budynku szkoły. Na zdj. ks. infułat Franciszek Łupiński, pani dyrektor Janina Wieczorek, ks. Jan Głuszczyk.

Po ceremonii otwarcia i wystąpieniach gości ksiądz proboszcz udzielił szkole i wszystkim zebranym błogosławieństwa Bożego i poświęcił budynek szkoły. Pani Janina Wieczorek zaprosiła gości do zwiedzania nowego budynku, a następnie na spotkanie towarzyskie do pawilonu szkolnego. Tam czekały już stoły zastawione smakołykami ufundowanymi przez Zakład Cukierniczy Pana Tadeusza Jeznacha.
Na początku grudnia 1993 roku dyrektor szkoły złożyła wniosek do Rady Gminy Sochaczew o nadanie Szkole Podstawowej w Kątach imienia Mikołaj Kopernika.
W dniu 19 grudnia 1993 roku na posiedzeniu Rady Gminy Sochaczew, radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr 34 nadająca Szkole Podstawowej w Kątach imię Mikołaja Kopernika.
Dlaczego Kopernik? Rok 1973 obchodzony był w Polsce jako Rok Kopernikowski. W ciągu 20 lat (1973-1993) tematyka dotycząca życia i pracy naszego rodaka była przedmiotem szczególnego zainteresowania nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Wielokrotnie organizowano konkursy wiedzy o Mikołaju Koperniku oraz wyjazdy do Torunia i Fromborka. Uczniowie znali tę postać z lekcji geografii i historii przy omawianiu następujących tematów:
– ruchy Ziemi i ich następstwa
– Mikołaj Kopernik i jego odkrycia
– układ geocentryczny i heliocentryczny
– znaczenie odkryć Kopernika
Znając dorobek naukowy Mikołaja Kopernika nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie uznali, iż patronem Szkoły Podstawowej w Kątach powinien zostać Mikołaj Kopernik.
W dniu 19 lutego 1994 roku Szkoła Podstawowa w Kątach otrzymała imię wielkiego Polaka, astronoma Mikołaja Kopernika.
Dzień ten zapisał się w pamięci pracowników szkoły, uczniów, rodziców i zaproszonych gości na długie lata. W uroczystościach udział wzięli:
– przedstawiciele Kuratorium Oświaty – Pani Ewa Biskupska i Pan Stanisław Szczech
– władze gminy – Pan wójt Mirosław Orliński, przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Trekul; radni – Pan Lucjan Kujawa, Jan Stępień, Jan Kacprzak
– z ramienia urzędu Pani Bogusława Cieślak – inspektor ds. oświaty
– dyrektorzy szkół gminnych, proboszcz parafii Kąty Jan Głuszczyk, a także delegacje i opiekunowie samorządów szkolnych szkół gminnych, rada pedagogiczna, uczniowie i rodzice.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było doczytanie przez przewodniczącego Rady Gminy nadającej szkole w Kątach imię Mikołaja Kopernika i odsłonięcie portretu patrona. Aktu tego dokonali: Pani Ewa Biskupska, Pani Małgorzata Krupa, Pan Mirosław Orliński, Pan Józef Trekul, ksiądz Jan Głuszczyk i przedstawiciel samorządu szkolnego. Na zakończenie wystąpiła młodzież szkolna w przygotowanym pod kierunkiem Pani Teresy Tabary montażu słowno-muzycznym. Tematem było dziedzictwo, młodość i praca naukowa Mikołaja Kopernika – opowieść snuta przez samego Kopernika (w rolę wcieliła się bardzo utalentowana uczennica). Na tę część składały się wiersze, piosenki i utwory muzyczne. Całość programu była bardzo udana i świetnie zaprezentowana. Takiej oceny dokonali Pani Bogusława Cieślak i Pan Mirosław Orliński kilka dni po uroczystości doręczyli do szkoły te opinię na piśmie. Po zakończeniu części oficjalnej zebrani zwiedzili budynek szkoły zagospodarowany przy ogromnej pomocy nauczycieli, uczniów i rodziców. Gości zaproszona na herbatę i pączki ufundowane przez Pan Edwarda Zatorskiego.
Z nowym rokiem szkolnym 1994/95 Pani Teresa Danielewska została powołana na stanowisko wice dyrektora. W zakresie swoich obowiązków sprawowała opiekę nad Samorządem Uczniowskim i organizowała jego pracę. Przygotowywała roczne plany pracy szkoły w części dotyczącej wychowania przedszkolnego i nauczani początkowego. Kierowała działalnością wychowawczo-opiekuńczą szkoły. Współpracowała z rodzicami uczniów przedszkolnych i klas I-III.
Współpraca układała się dobrze. Utworzenie etatu wicedyrektora znacznie usprawniło pracę dyrektora szkoły.
Dzięki stworzeniu dzieciom przyjaznej atmosfery pracy, uczniowie naszej szkoły osiągali coraz lepsze wyniki we współzawodnictwie szkół na szczeblu gminy, rejonu i województwa.
W roku szkolnym 1993/94 uczennica klasy VIII b Katarzyna Krystecka została laureatką konkursu języka polskiego na szczeblu rejonowym, a Robert Kamiński – uczeń tej samej klasy – laureatem Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim.
W dniu 13 maja 1995 roku odbyły się Biegi Przełajowe w Gawłowie. Uczennica Joanna Kucharska zajęła I miejsce w biegu na 700m. W roku szkolnym 1995/96 w eliminacjach rejonowych konkursu matematycznego „Kangur” uczeń Krzysztof Winnicki zajął I miejsce i wygrał wycieczkę do Legolandu. Sportowcy zajęli II miejsce w gminie w rozgrywkach piłkarskich piątek. Uczniowie klas starszych zdobyli nagrodę w konkursie religijnym. W następnym roku szkolnym 1996/97 zajęliśmy II miejsce w gminie w rozgrywkach piłkarskich piątek, a także zdobyliśmy 4 wyróżnienia w „Kangurze” oraz I miejsce w konkursie literackim o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Konkurs literacki odbył się w naszej szkole. Został on zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kątach z okazji 150 rocznicy urodzin i 80 rocznicy śmierci naszego wielkiego pisarza noblisty. Współorganizatorem imprezy była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Skierniewicach. Do konkursu przystąpiło 9 drużyn 3 osobowych, czyli 27 czytelników z ościennych bibliotek: Rybna, Teresina, Nowej Suchej, Kątów oraz biblioteki w Wyczółkach. Naszą szkołę reprezentowali:
– Katarzyna Brodowska z klasy VIII
– Rafał Jasiński z klasy VIII
– Anna Wieczorek z klasy VII
Wykazali się oni bardzo dobrą znajomością tematu, wypadli znakomicie. W kilka dni po zakończeniu konkursu ukazał się artykuł w prasie lokalnej „Nasza Sucha” nr 10 z Nowej Suchej . cytując fragment: „Informuję jednocześnie czytelników „Naszej Suchej”, że dodatkową atrakcją konkursu był montaż słowno-muzyczny o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, w iście aktorskim wykonaniu przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem Pani Teresy Tabary. Ogromne zaangażowanie okazali obecni na imprezie: Wójt Gminy Sochaczew, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach jak również inni nauczyciele. Budujący to przykład, gdy widzi się taką współpracę władz, szkoły i biblioteki we wspólnej sprawie, jaką jest edukacja młodego pokolenia. Cieszy fakt, że coraz częściej gminne biblioteki są postrzegane i doceniane nie tylko przez czytelników ale i przez władze: w myśl powiedzenia, że „wszystkie dzieci są nasze”.” Artykuł napisała Pani Maria Jaworska.
Pani Wiesława Sysik w roku szkolnym 1997/98 dzięki sumiennej i dodatkowej pracy doprowadziła dwie uczennice Kingę Łukasik i Magdalenę Reczulską do eliminacji III etapu. Uczennice klasy VII uzyskały tytuł finalistek Konkursu Języka Angielskiego stopnia wojewódzkiego dla szkół podstawowych w województwie skierniewickim.
Rok szkolny 1995/96/97 to kolejne lata prac budowlano-wykończeniowych zachodniego skrzydła szkoły, zastępczej salki gimnastycznej, stołówki i dwóch lokali dla Gminnej Biblioteki. Zatrudniono kierownika budowy oraz grupę robotników budowlanych.
W 1996 zagospodarowano kolejne pomieszczenia dla klas młodych, oddziałów przedszkolnych i sanitariatów. W dniu 21 kwietnia korzystaliśmy już z zastępczej Sali gimnastycznej i świetlicy-stołówki. W stołówce w sposób zorganizowany można było zjeść II śniadanie.

Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik Ordynariusz łowicki zawitał do szkoły w Kątach 18 listopada 1996 roku. O godzinie 9:00 cała społeczność szkolna czekała na dostojnego gościa. W progach szkoły Księdza Biskupa powitała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Krupa.

Ksiądz biskup Alojzy Orszulik w naszej szkole

Dzieci z klasy II wręczyły kwiaty. Grupa uczniów z klasy VI na powitanie przedstawiła program słowno-muzyczny. Dyrektor szkoły oficjalnie powitała wszystkich zebranych i poprosiła o zabranie głosu dostojnego gościa.
Ksiądz Biskup przedstawił się, iż jest Ordynariuszem Diecezji łowickiej, ustanowionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II 25 marca 1992 roku. Podkreślił, że potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. Apelował do zebranych aby w szkole panował duch wzajemnego szacunku. Następnie spotkał się z przedstawicielami Rady Pedagogicznej, Rady rodziców i gośćmi – Panem wójtem Mirosławem Orlińskim i Panią inspektor Bogusławą Cieślak.
W szkole odczuwało się właściwą atmosferę pracy. Dzieci z klas I-II i oddziałów przedszkolnych zajmowały zachodnie skrzydło szkoły. Przerwy spędzały w gronie swoich rówieśników. Uczniowie klas IV-VIII przebywali w skrzydle szkoły od strony wschodniej. W czasie przerw spacerowali po korytarzu. Widne, przestronne, pełne kwiatów korytarze stwarzały godne warunki do spędzania wolnego czasu na przerwach międzylekcyjnych. W czasie dużej przerwy jedli II śniadanie na stołówce, która mogła na raz pomieścić 100 osób. Uczniowie polubili swoją szkołę i czuli się w niej bezpiecznie.
Z historią Szkoły Podstawowej w Kątach, w pewnym okresie, związana jest działalność szkoły w Andrzejowie Duranowksim i Czystem. Były to punkty filialne. W szkołach tych uczyły się dzieci w klasach I-III i oddziale przedszkolnym. Czwartoklasiści uczęszczali do SP nr 1 w Sochaczewie. Do roku 1998 podlegały one gminnemu dyrektorowi szkół w Sochaczewie. W roku szkolnym 1988/89 szkoły stały się Punktem Filialnym SP w Kątach i tym samym podlegały dyrektorowi szkoły w Kątach. Orzeczenie o organizacji szkoły z 30 września 1992 roku przekształciło Szkolne Punkty Filialne w Szkoły Filialne, które nadal organizacyjnie podlegały dyrektorowi szkoły w Kątach. W szkole w Czystem najdłużej pracowała Pani Janina Chalastra – 26 lat. Na jej prośbę raz w miesiącu, w szkole w Czystem odbywała się Msza święta dla mieszkańców. W szkołach filialnych liczba uczniów z każdym rokiem malała. W roku szkolnym 1997/98 w szkole w Andrzejowie uczyło się 7 uczniów, a w Czystem 14 uczniów. W dniu 8 czerwca 1998 roku Rada Gminy Sochaczew podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Filialnej w Andrzejowie Duranowskim z dniem 31 sierpnia 1998 roku. W szkole w Czystem dzieci uczyły się jeszcze rok. Z dniem 31 sierpnia 1999 roku szkoła została zlikwidowana. Dzieci zaczęły uczęszczać do szkoły Nr 3 w Sochaczewie.
W roku szkolnym 1997/98 w zakresie inwestycji pozostały do wykonania następujące zadania:
– elewacja budynku od strony południowej
– utwardzenie głównej drogi dojazdowej do szkoły
– wykonanie opaski betonowej wokół szkoły
– budowa stacji „Trafo”, podłączenie do stałej linii elektrycznej.
Na szczęście prace przebiegały sprawnie i zgodnie z planem. Do końca 1998 roku zakończono pierwszy etap inwestycji. część dydaktyczna została w całości oddana do użytku, poza pomieszczeniem kuchennym.
Rok szkolny 1998/99 był trudnym rokiem pracy w szkole. Oprócz planowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych trwały intensywne przygotowania do wprowadzenia Reformy Edukacji. Poprzedzały ją liczne spotkania na szczeblu Kuratorium i w środowisku szkolnym. W dniu 18 marca 1998 roku odbyło się zebranie w Kuratorium w Skierniewicach na temat: „Zapoznanie z reformą systemu edukacji – koncepcja wstępna”, a w dniu 15 czerwca spotkanie w Domu Rzemiosła w Sochaczewie, podczas którego Pan Kurator Cezary Pomarański przedstawił założenia reformy oświaty. Od stycznia 1999 roku raz w miesiącu odbywało się spotkanie na temat wprowadzenia reformy systemu oświaty. W dniu 18 lutego 1999 roku odbyło się spotkanie Zarządu Gminy z rodzicami i Radą Pedagogiczną. Na godzinę 18:00 licznie przybyli zainteresowani tematyką spotkania. Omawiano strukturę systemu edukacji, tworzenie sieci szkół, ustalano obwody szkół na terenie Gminy Sochaczew. Na podstawie ustawy z 8 stycznia 1999 roku i przepisów wprowadzających reformę systemu szkolnego ( Dz. Ustaw nr 12 z dnia 12 lutego 1999 roku) Zarząd Gminy Sochaczew powierzył Pani Janinie Wieczorek stanowisko dyrektora gimnazjum w Kątach na okres od 15 kwietnia 1994 roku do 31 września 2000 roku. Objęcie stanowiska nastąpiło w dniu 1 września 1999 roku.
Zadaniem dyrektora było zorganizowanie i przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 1999/2000 Gimnazjum w Kątach zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi. Do Gimnazjum w Kątach uczęszczać będą dzieci z obwodów SP w Gawłowie, SP w Żukowie i SP w Kątach.
Dnia 25 sierpnia 1999 roku o godzinie 18 odbyło się zebranie rodziców i uczniów Gimnazjum. Przedstawiono podział na klasy, zaprezentowano wychowawców. Utworzono dwie klasy I. Klasa Ia liczyła 22 uczniów i stanowili ją uczniowie z Gawłowa i Żukowa, wychowawcą była Pani Alicja Kalinowska. Klasa Ib składała się z 26 uczniów, absolwentów szkoły w Kątach, wychowawcą była Pani Małgorzata Lewandowska. Łącznie w Gimnazjum rozpoczęło naukę 48 uczniów. Przedstawiono także „Zasady oceniania wewnątrzszkolnego Gimnazjum w Kątach”. Ustalono też, że uczniowie z obwodu SP w Żukowie dowożeni będą do Gimnazjum autobusem Komunikacji Miejskiej. Za przejazd zapłaci Urząd Gminy.
„Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum w Kątach miejscem przyjaznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli” – to hasło na rok szkolny 1999/2000. Był to wyjątkowy rok dla oświaty, szkół, uczniów i nauczycieli. W dniu 1 września 1999 roku rozpoczęto realizować reformę systemu edukacji, która wprowadzała:
1. Nowe typy szkół:
– Szkoła podstawowa – 6 lat
– Gimnazjum – 3 lata
– Liceum profilowane – 3 lata lub szkoła zawodowa – 2 lata
2. Nowe programy i podręczniki
3. Nowy system oceniania
4. Hierarchię zawodową nauczycieli
5. Prowadzenie szkół przez samorządy
– Szkoły podstawowe i gimnazja przez gminy
– Licea i szkoły zawodowe przez powiaty.
6. Nowy sposób finansowania edukacji
– Samorządy gospodarują pieniędzmi na szkoły.
W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 września 1999 roku reformy edukacji zmienił się wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I – III szkoły podstawowej. Ocena z zachowania i zajęć edukacyjnych stała się oceną opisową.
W dniu 1 września 1999 roku rozpoczęła się nauka i praca w nowych szkołach. Uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się o godzinie 8:45 w kościele w Kątach. Uczestniczyli w Mszy świętej, a po nabożeństwie przeszli do budynku szkoły. Dyrektor powitał zebranych a szczególnie gości: Panią Mariannę Kreps – sekretarz Urzędu Gminy i Pana Czesława Ćwiklińskiego – przewodniczącego Rady Gminy oraz uczniów sześcioletniej szkoły podstawowej, ostatnich uczniów ośmioklasowej szkoły podstawowej i uczniów pierwszych klas nowo powstałego Gimnazjum. Przypomniała podstawowe zmiany w związku z wprowadzeniem reformy systemu edukacji. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.
Rok szkolny 1999/2000 przebiegał zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych. Dyrektor szkoły przygotowywała się do przejścia na emeryturę. W marcu udała się do Urzędu Gminy w celu uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
1. czy w roku szkolnym 2000/2001 będzie oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich
2. Kto będzie kierował szkołą podstawową i gimnazjum
Uzyskała następujące odpowiedzi:
– odział przedszkolny zakończy pracę z dniem 31 sierpnia 2000 roku i nie należy przeprowadzać zapisów
– w szkole podstawowej będzie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
– w gimnazjum nastąpi powierzenie obowiązków
Dyrektor Janina Wieczorek przygotowała projekt organizacyjny dla szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2000/2001. Przeprowadziła rekrutację uczniów do klas pierwszych gimnazjum. W dniu zakończenia roku szkolnego 1999/2000 pożegnała się z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Podziękowała za dobrą współpracę. Szczególnie serdecznie żegnała absolwentów, którzy byli ostatnimi rocznikami kończącymi ośmioletnią szkołę podstawową.
W okresie od 1958 roku do 2010 roku mury szkoły opuściło 1294 absolwentów, w tym po ukończeniu:
– siedmioletniej szkoły – 174
– ośmioletniej szkoły – 794
– sześcioletniej szkoły – 326
Dyrektor Janina Wieczorek z dniem 31 sierpnia 2000 roku przeszła na emeryturę po 41 latach pracy w szkole w Kątach w tym po 23 latach na stanowisku dyrektora. Od 1 września 2000 roku pracowała w gimnazjum jako nauczycielka geografii. Objęła też wychowawstwo w klasie Ia, do której uczęszczali absolwenci ze szkoły w Gawłowie i Żukowie. Po 3 latach pracy w roku 2003 ostatecznie zakończyła pracę w szkole.
Od 1 września 2000 roku funkcję dyrektora szkoły podstawowej objął Pan Marek Wieczorek, z wykształcenia magister techniki. W szkole pracował od 1 września 1987 roku. W ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej gminie” ukończył specjalne szkolenia: „Internet w dydaktyce i opieka pracowni internetowej”. Sam zaprojektował meble do wyposażenia pracowni internetowej. Zadbał również o jej estetyczne i funkcjonalne urządzenie. Wykładzinę podłogową do pracowni zakupił Pan Tadeusz Jeznach. Dyrektor Marek Wieczorek posiadał uprawnienia instruktora nauki jazdy co w znacznej mierze ułatwiało mu prowadzenie zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego. Podstawowe przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” przekazywał w oparciu o nowoczesne środki audiowizualne, tablice poglądowe, plansze i modele znaków drogowych. Od wielu już lat każde dziecko ze Szkoły Podstawowej w Kątach, które ukończyło 10 lat, zdawało egzamin na kartę rowerową. Otrzymuje pierwsze w życiu prawo jazdy.
Na podstawnie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej Pan Marek Wieczorek opracował statut szkoły. Zawarł w nim najważniejsze zadania dla organów szkoły, którymi są:
– Dyrektor Szkoły
– Rada Pedagogiczna
– Rada Rodziców
– Samorząd Uczniowski
W lipcu 2001 roku wspólnie z dyrektor gimnazjum i grupą starszych uczniów pracował przy urządzaniu boiska do gry w piłkę. W pracach wspierał ich Pan Stanisław Ruciński – stały pracownik szkoły. Rodzice ze specjalnym sprzętem pomagali wyrównać teren.
Nawiązał on także kontakt z poetką Panią Ireną Grzymała, która gościła w szkole dwukrotnie w czasie trzyletniej kadencji. Po spotkaniu w marcu 2003 roku powstał wiersz „Sochaczewskie Kąty”.
W roku szkolnym 2003/2004 powstał w Kątach Zespól Szkół. Od 1 września Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum mają jednego dyrektora. Funkcję tą powierzono Pani Otyli Muszyńskiej, a na stanowisko zastępcy powołano Panią Marię Tarabułę.
W latach 1994 – 2004 w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły realizowana była tematyka dotycząca Unii Europejskiej. Polska złożyła wniosek o przystąpienie do Unii 8 kwietnia 1994 roku. W okresie od marca 1998 roku do marca 2002 roku trwały rokowania UE z Polską. W referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy powiedzieli zdecydowane „tak” dla Unii. W dniu 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem tej organizacji.
Dyrekcja szkoły usilnie zabiegała o budowę hali sportowej. W czerwcu 2005 roku rozpoczęły się prace przy budowie nowej hali sportowej. Wielka była radość uczniów i dyrekcji szkoły w dniu
29 października 2006 roku gdy po 13 latach od otwarcia szkoły, oddano halę sportową do użytku. Przybyli zacni goście, a biskup Józef Zawitkowski poświęcił nowy obiekt. Dyrekcja szkoły podziękowała Radzie Gminy i wójtowi Mirosławowi Orlińskiemu za trud i wytrwałość przy budowie największej w gminie Sochaczew hali sportowej. Otwarciu hali sportowej towarzyszył wspaniały pokaz sportowo- taneczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. W czasie otwarcia zapłonął również znicz, który zapaliła uczennica Ewelina Mikołajczyk. Nowy obiekt to nie tylko sala do ćwiczeń, to również nowe toalety, szatnie i pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy.
Po wielu latach starania i konsekwencji Radnych 2 stycznia 2009 roku w szkole uruchomiono stołówkę z prawdziwego zdarzenia. Zatrudniono personel, zaczęto wydawać obiady dla 180 osób.
W lipcu i sierpniu 2010r. prowadzone były prace mające na celu ocieplenie i wykonanie elewacji na murach szkoły oraz wykonanie dachu przykrywającego schody zewnętrzne a tym samym chroniącego uczniów przed deszczem czy śniegiem. Wokół szkoły została położona kostka brukowa, dzięki czemu nie ma już uciążliwego błota a powstałe parkingi dla samochodów, pozwalają rodzicom zaparkować auto przy szkole i bezpiecznie wysiąść z niego wraz z dziećmi. Nauczyciele zaś mogą spokojnie pozostawić samochód na czas pracy. Wszystkie te prace wykonane zostały przy dużym zaangażowaniu Pani dyrektor szkoły Otylii Muszyńskiej i wójta Gminy Sochaczew Pana Mirosława Orlińskiego.

4. Uczniowie

Liczba absolwentów w latach 1958 – 2010

W okresie od 1958 roku do 2010 roku mury szkoły opuściło 1294 absolwentów, w tym:

– siedmioletniej szkoły podstawowej – 174

– ośmioletniej szkoły podstawowej – 794

– sześcioletniej szkoły podstawowej – 326

Tabela 2: Liczba absolwentów w SP w Kątach w latach 1958 – 2010

Tabela 3: Liczba uczniów SP w Kątach w latach 1958 -1973

UWAGA: w roku szkolnym 1965/66 w klasie VII było 33 uczniów: 10 osób ukończyło szkolę po VII klasach, a 23 osoby otrzymały promocję do klasy VIII.

Tabela 4:Liczba absolwentów SP w Kątach w latach 1973 – 1990

Tabela 5: Liczba uczniów SP w Kątach w latach 1990 – 2000

Tabela 6: Liczba uczniów w SP w Kątach w latach 2000 – 2010

5. Kadra pedagogiczna

Odtworzenie nazwisk wszystkich nauczycieli pracujących w ciągu 52 lat w szkole okazało się dość trudne, dlatego osoby pominięte bardzo przepraszamy.

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LATACH 1958 – 2010

1. Adamczyk Magdalena

2. Banasiak Teresa

3. Bobryk Anna

4. Bociek Jadwiga

5. Boczkowska Anna

6. Brożyna Lena

7. Brzozowska Barbara

8. Brzozowski Jacek

9. Bugaj Stanisław

10. Chalastra Janina

11. Cieślak Czesław

12. Cieślak Elżbieta

13. Czechowska Katarzyna

14. Czubla Marek

15. Danielewska Teresa

16. Fergin Maria

17. Figut Bartłomiej

18. Fortuniak Wiesław

19. Godlewska Teresa

20. Gołaszewska Katarzyna

21. Gostyńska Elżbieta

22. Grzelak Agnieszka

23. Janeczko – Masalska Magdalena

24. Janicka Monika

25. Jaworski Dariusz

26. Kalinowska Alicja

27. Kalinowska Anna

28. Kalisiak Katarzyna

29. Kamińska Danuta

30. Kamińska Salomea

31. Kaźmierczak Eugeniusz

32. Kisiołek Tomasz

33. Kolk Marek

34. Kołodziejczak Stefania

35. Korniłowicz Alicja

36. Kotlarska Sylwia

37. Krasińska Aneta

38. Ks. Głuszczyk Jan

39. Ks. Kita Andrzej

40. Kubańska Urszula

41. Kwestarz Zofia

42. Lewandowska Małgorzata

43. Lewandowska Maria

44. Maciejak Małgorzata

45. Marecka Barbara

46. Milik Ilona

47. Modzelewska – Kaźmierska Mariola

48. Muras Andrzej

49. Musielak Maria

50. Muszyńska Otylia

51. Muszyńska Teresa

52. Niegowska Bożena

53. Niewiadomska Lidia

54. Nowacka Mariola

55. Okraska Irena

56. Osińska Ewa

57. Paradowska Hanna

58. Pietrak Zofia

59. Piórkowski Leszek

60. Prokopczyk Konrad

61. Przybylska Teresa

62. Przydatek Anna

63. Rokicka Hanna

64. Rozmarynowska Urszula

65. Słomińska Iwona

66. Sobczyk Ewa

67. Sobieraj Lucyna

68. sokołowski Sławomir

69. Soliwoda Barbara

70. Soliwoda Stanisława

71. Sylwestrzak Leonia

72. Sysik Wiesława

73. Tabara Teresa

74. Tabara Jolanta

75. Tara buła Maria

76. Uhera Monika

77. Walczak Jolanta

78. Walczewski Tomasz

79. Walasiewicz Ewa

80. Wasilewska – Gierałtowska Małgorzata

81. Wesołowska Sylwia

82. Wieczorek Jolanta

83. Wieczorek Mariusz

84. Wieczorek Janina

85. Wieczorek Monika

86. Wierzbicka Jadwiga

87. Więckowska Elżbieta

88. Witkowska Zofia

89. Wrocławska Nell

90. Zdankiewicz Patrycja

91. Zielińska Marzanna

92. Żabka Piotr

6. Pracownicy administracji i obsługi

– Sekretariat

Sekretarki został utworzony w szkole 1 lutego 1991 roku w związku z przejęciem przez szkołę prowadzenia spraw kadrowych. Stanowisko to powierzono Pani Zofii Staniaszek, która miała już wieloletnie doświadczenie w tej pracy. Przeszła do nas ze zlikwidowanego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Pani Zofia Staniaszek sprawnie obsługiwała sekretariat szkoły do końca sierpnia 2003 roku, potem przeszła na emeryturę.

W okresie od 1 września 2003 roku do 18 maja 2008 roku w sekretariacie szkoły pracował Pan Łukasz Kalinowski.

Od 19 maja 2008 roku sekretariat szkoły prowadzi Pani Dominika Grzelak. Wcześniej sprawowała opiekę nad dziećmi w czasie ich dowozu do szkoły, a także pomagała w sekretariacie. Obecnie te obowiązki od 3 listopada 2008 roku przejęła Pani Dorota Gradek.

Sekretarki został utworzony w szkole 1 lutego 1991 roku w związku z przejęciem przez szkołę prowadzenia spraw kadrowych. Stanowisko to powierzono Pani Zofii Staniaszek, która miała już wieloletnie doświadczenie w tej pracy. Przeszła do nas ze zlikwidowanego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Pani Zofia Staniaszek sprawnie obsługiwała sekretariat szkoły do końca sierpnia 2003 roku, potem przeszła na emeryturę.

W okresie od 1 września 2003 roku do 18 maja 2008 roku w sekretariacie szkoły pracował Pan Łukasz Kalinowski.

Od 19 maja 2008 roku sekretariat szkoły prowadzi Pani Dominika Grzelak. Wcześniej sprawowała opiekę nad dziećmi w czasie ich dowozu do szkoły, a także pomagała w sekretariacie. Obecnie te obowiązki od 3 listopada 2008 roku przejęła Pani Dorota Gradek.

– Obsługa

W latach 1958-1963 w szkole sprzątała Pani Stefania Radzikowska, następnie zastąpiła ją Pani Wanda Czubak. Po oddaniu do użytku pawilonu szkolnego w 1981 roku zatrudniono Panią Janinę Kołucką na ½ etatu. Pani Czubak oprócz sprzątania paliła w piecach kaflowych. Było to trudne i uciążliwe zadanie, szczególnie biorąc pod uwagę konieczność dostarczania węgla na piętro w budynku po GRN.

Na zdjęciu sala lekcyjna wyposażona w piec kaflowy. W ławce siedzi m.in.: uczeń Marek Wieczorek.

W miarę jak przybywało powierzchni do sprzątania zatrudniono kolejne osoby: Panią Danutę Szymańską, Barbarę Piotrowską, Jadwigę Szymańską, Katarzynę Milczarek, Violettę Wieczorek, Dorotę Szymańską, Elżbietę Cechmistrz, Barbarę Taranowską, Barbarę Kożuchowską, Małgorzatę Jurek.

W sezonie grzewczym 1881/82 zatrudniono pierwszych palaczy. Pierwszym palaczem był Pan Feliks Delis. Wzorowo wywiązywał się on ze swoich obowiązków. W szkole zawsze było ciepło, a w kotłowni panował ład i porządek. Był to człowiek wyjątkowo odpowiedzialny i uczciwy. Pracował na zmianę z Panem Jerzym Fortuną, który również dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków. Kiedy oddano do użytku nowy budynek szkolny w sezonie grzewczym 1993/94 zatrudniono 4 palaczy. Pracowali w systemie czterozmianowym. Niektórzy z nich pracowali kilka lat, inni jeden sezon. Do palaczy należeli Panowie: Mieczysław Kosiński, Tadeusz Jeznach, Antoni Stępień, Jacek Kaczmarek, Stanisław Ruciński, Zbigniew Danielewski, Jacek Marcinkowski, Andrzej Wińkowski, Grzegorz Niewiadomski.

Pan Stanisław Ruciński to prawdziwa „złota rączka” od wielu lat jest stałym pracownikiem, dba on o otoczenie szkoły. Wiele drzew i krzewów ozdobnych wokół szkoły rośnie dzięki jego starannej pielęgnacji. Teren wokół szkoły jest zadbany i robi przyjemne wrażenie. Dzięki pracownikom obsługi w szkole i wokół niej jest czysto i przyjemnie.

Od 2 stycznia 2009 roku w szkole funkcjonuje stołówka. Zatrudnia 4 pracownice: Panią Henrykę Orzelską, Hannę Kaniewską, Halinę Salamon, Elżbietę Pawlak. Panie przygotowują smaczne i urozmaicone posiłki. Z obiadów w szkolnej stołówce korzysta około 180 osób.

7. Praca rady pedagogicznej

Radę Pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Kątach tworzy wykwalifikowany zespół pedagogów wyróżniający się wysoką wiedzą, doświadczeniem i stabilnością. Wielu nauczycieli przepracowało tu całe życie zawodowe, a inni długie lata. Niektórzy dziś przebywają na zasłużonej emeryturze.

– Wieczorek Janina – 41 lat

– Banasiak Teresa – 40 lat

– Lewandowska Maria – 33 lata

– Kalinowska Alicja – 31 lat

– Bociek Alicja – 27 lat

– Musielak Maria – 25 lat

– Danielewska Teresa – 22 lata

– Tabara Teresa – 21 lat

– Bociek Henryk – 12 lat

Wielu aktualnie pracuje, a ich staż zawodowy w szkole podstawowej w Kątach jest długi:

– Małgorzata Maciejak – 33 lata

– Otylia Muszyńska – 29 lat

– Jolanta Wieczorek – 25 lat

– Katarzyna Gołaszewska – 25 lat

– Niewiadomska Lidia -24 lata

– Kalinowska Anna-21 lat

– Paradowska Hanna – 12 lat

– Monika Janicka -11 lat

Jest też młodsza część kadry, która wciąż podnosi swoje kwalifikacje zawodowe zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego.

O działalności Rady Pedagogicznej możemy się dowiedzieć z zachowanych dokumentów , a w szczególności z księgi protokołów. Na ich podstawie można stwierdzić, że na posiedzeniach najczęściej zajmowano się:

– analizą i zatwierdzaniem planów pracy szkoły

– przeprowadzaniem klasyfikacji okresowych, półrocznych i rocznych uczniów w zakresie wyników w nauce i zachowaniu

– zatwierdzaniem przydziału przedmiotów nauczania, liczby godzin i wychowawstw

– analizą trudności wychowawczych i poszukiwaniem środków zaradczych

– podsumowaniem całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i opracowaniem wniosków do pracy na rok następny

– dyskusją nad sprawozdaniami, które przekazywał dyrektor z konferencji kuratoryjnych

– omawiano uwagi z hospitacji przeprowadzanych przez dyrektora, oraz poprawy efektywności pracy szkoły

– zatwierdzaniem protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej i omawianiem spraw bieżących

– podejmowaniem uchwał w celu udoskonalenia pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły

– podejmowaniem uchwał w sprawie kierowania uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne

– omawianiem działalności organizacji młodzieżowych oraz realizacją planów pracy pozalekcyjnej

– podejmowaniem uchwał w celu udoskonalenia pracy szkoły w zakresie nauczania

– omawiano również tematykę dotyczącą różnych dziedzin życia szkoły:

· nauczanie jako organizowanie procesu uczenia się

· dziedzictwo kulturowe w regionie – założenia programowe

· patologia społeczna i jej wpływ na wychowanie dzieci

– wprowadzeniem programu wychowania zdrowotnego

-wprowadzeniem programu profilaktyki zagrożeń

– mierzeniem jakości pracy szkoły

-ewaluacją badanych obszarów

-prowadzeniem wewnętrznego systemu szkoleń

-przygotowaniem nauczycieli do pracy w/g nowej podstawy programowej

-tworzeniem i uaktualnianiem Statutu Szkoły

-wypracowaniem nowych, lepszych i skuteczniejszych metod nauczania i wychowania.

Kadra pedagogiczna szkoły wciąż podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Troską Rady Pedagogicznej objęty jest każdy uczeń, jego problemy osobiste, rodzinne i szkolne. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się pod przewodnictwem dyrektora szkoły. Posiedzenia zazwyczaj kończą się podjęciem uchwały w formie wniosku do realizacji.

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W dniu 14 października 1996 roku święto to miało szczególnie uroczysty charakter. O godzinie 16:00 do Kaplicy w Kątach przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice. Podczas homilii nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych – polecających od ks. Biskupa Diecezji Łowickiej. Ks. Jan Głuszczyk wręczył listy za wieloletnią pracę pedagogiczną następującym nauczycielkom:

– Alicji Kalinowskiej

– Janinie Chalastrze

– Marii Musielak

Uczniowie wręczyli kwiaty nauczycielkom, a uczennica klasy VII Radnikowska wyrecytowała wiersz pt. „Nauczyciel”. Osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe Ikony od pracowników szkoły – wręczała je dyrektor szkoły, a ksiądz proboszcz je poświęcił. Po nabożeństwie w kościele pracownicy szkoły spotkali się z Radą Rodziców na terenie szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej w 2000 roku obchodziliśmy w dniu 11 października. Był to wyjątkowy dzień dla pań: Ireny Okraski, Alicji Kalinowskiej, Janiny Wieczorek, które z dniem 31 sierpnia 2000 roku w Dniu Edukacji Narodowej postanowiły jeszcze raz spotkać się z koleżankami, pracownikami szkoły, Radą Rodziców i zaproszonymi gośćmi. Postanowiły pożegnać się i podziękować za współpracę. Za wiele wspólnie spędzonych lat w atmosferze zaufania, zrozumienia i dyscypliny.

 

Święto Edukacji Narodowej to dla nas, nauczycieli, chwila refleksji nad jakże trudnym zawodem jaki wykonujemy. Zawodem bardzo odpowiedzialnym, ponieważ mającym ogromne znaczenie w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Refleksja nad tym co wciąż można robić aby relacje między nauczycielem a uczniem były lepsze i żeby przynosiły oczekiwane efekty. To także czas na satysfakcję i zadowolenie z własnych osiągnięć.

Miło jest tego dnia usłyszeć słowa wdzięczności płynące z ust uczniów i rodziców, miło jest poczuć się docenionym.

 

On mnie nauczył pierwszych liter.
On księgi otworzył
i zobaczyłem,
jak gorące, burzliwe
były dzieje ojczyste.
On mi pokazał
piękno krajobrazów.
Nazwy drzew odczytałem
z listków – liści.
Poznałem głosy ptaków,
Ich radosną mowę.
On mnie nauczył
wypowiadać słowa –
o miłości,
dobroci,
o krainie słońca.

Dziękuję

 

8. Działalność Komitetu Rodzicielskiego – Rady Rodziców

Komitet Rodzicielski działający przy Szkole w Kątach chlubnie wpisał się w historię szkoły. W ciągu kilkudziesięciu lat (1958-2010) przewodniczącymi wyróżniającymi się w pracy na rzecz szkoły byli:

– Pan Tadeusz Głuchowski

– Pan Edmund Sobczyk

– Pan Wincenty Gałązka

– Pan Józef Kornacki

– Pani Małgorzata Krupa

– Pan Wojciech Wasiak

– Pani Wiesława Zdzieszyńska

– Ewa Bojarowska

– Pani Karolina Kobierecka – aktualnie sprawuję tę funkcję.

Komitet Rodzicielski jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspierającą działalność statutową szkoły. Organizuje pomoc rodziców dla szkoły, a w przeszłości było w czym pomagać. Budowa nowych budynków szkolnych oddanych do użytku w 1981 roku i 1993 roku wymagała dużego wsparcia.

Komitet gromadzi ł i gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Składka pochodzi od rodziny, a nie od dziecka. Dochód przynoszą również organizowane przez rodziców imprezy oraz zabawy okolicznościowe, np. bale karnawałowe, zabawy taneczne na świeżym powietrzu w okresie wakacyjnym. W celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej, przewodniczący skupiają wokół siebie ofiarnych i chętnych do pomocy rodziców. Należeli do nich w latach 60-tych: Panie Helena Zaremba, Marianna Rosiak, Stanisława Kęska, Amelia Pawłowska.

 

Rada Pedagogiczna wraz z rodzicami na balu karnawałowym w roku 1962. Na zdj. m.in.: przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Tadeusz Głuchowski

Każdego roku w połowie stycznia lub lutego organizowana była i jest zabawa choinkowa w szkole, na której bawią się dzieci, nauczyciele i rodzice. Od rana w szkole jest gwarno i wesoło. Spotkania te są okazją do lepszego poznania środowiska rodziców. Są też organizowane wspólne wyjazdy do teatru. Rodzice pomagają w organizacji różnych imprez klasowych: wigilii, andrzejek, mikołajek, ognisk, kuligów, Dnia Dziecka…Pomagają nam zakupić nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w konkursach, za wyniki w nauce.

W 1965 roku na terenie Kątów powstało Koło Nowoczesnej Gospodyni pod przewodnictwem Pani Heleny Zaremby. Ośrodek mieścił się w „pałacu”. Organizowana konkursy gotowania i szycia. Szkoła również współzawodniczyła z Kołem. Uczniowie klas VII-VIII brali udział w konkursach gotowania w ramach zajęć praktyczno-techniczny. Współpraca rodziców, nauczycieli i członków Koła dobrze się układała.

Na zdj. dzieci na nowym placu zabaw.

„Uśmiech Dzieciom, Światu – Pokój” – pod takim hasłem otwarto Plac Gier i Zabaw w Kątach. Ceremonii otwarcia dokonał prezes Gminnej Spółdzielni Pan Jan Pachowiak. Było to 1 czerwca 1978 roku z okazji Dnia Dziecka. Były słodycze, napoje i zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem nowego sprzętu. Plac został urządzony na terenie przy „pałacu”. Po zajęciach dzieci chętnie z niego korzystała. Uczniowie klas I – III chodzili tam na lekcje wychowania fizycznego.

Pan Edmund Sobczyk kontynuował prace swojego poprzednika. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu imprez i uroczystości dla dzieci. Szczególnie dzień Dziecka miał wyjątkowy charakter. Zawsze były napoje, słodycze i dyskoteka dla wszystkich dzieci. Spotkania z okazji Dnia Nauczyciela czy Dnia Kobiet także przebiegały w miłej atmosferze. Liczne grono rodziców wspierało Pana Sobczyka w jego działalności. Szczególnie żona Pana Sobczyka – Pani Honorata potrafiła zmobilizować całe rodziny do współpracy. Aktywnie pracowali: Pani Teresa i Maria Dybiec, Helena Cieślak, Tadeusz Boczkowski, Waleria Tomaszewska, Maria Modzelewska, Teresa Barcewicz, Irena Roczulska, Ewa Kujawa, Urszula Kuczyńska, Elżbieta Filipiak, Katarzyna Filipiak i wielu innych rodziców zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły. Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy.

Funkcję skarbnika Komitetu Rodzicielskiego przez wiele lat pełniły: Pani Krystyna Łukasik, Maria Radnikowska, Zofia Staniaszek. Na otwarcie nowej szkoły w dniu 8 września 1993 roku Państwo Sobczykowie przekazali dywan do gabinetu dyrektora. Cztery lata później zakupili wykładzinę podłogową do oddziału przedszkolnego.

Każdego roku zakończenie zajęć w szkole ma uroczysty charakter. Oprócz

podsumowania osiągnięć uczniów, ważnymi momentami są:

– Wyróżnienie najlepszych uczniów i absolwentów szkoły

– Wręczenie dyplomów i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców.

Dobrze układa się współpraca Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej z rodzicami. Uczestniczą oni chętnie w zebraniach ogólnych i spotkaniach z wychowawcami. Na zebraniach ogólnych gościliśmy przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Odwykowej, Sądu Rodzinnego, Komendy Rejonowej Policji w celu wygłoszenia prelekcji na różne interesujące tematy.

9. Praca Samorządu Uczniowskiego

Na początku każdego roku szkolnego odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski to organizacja reprezentująca całą społeczność szkolną. Tworzą ją przedstawiciele samorządów klasowych. Opiekę nad samorządem sprawuje nauczyciel wytypowany przez Radę Pedagogiczną. Przez wiele lat opiekunami byli:

– Teresa Banasiak

– Alicja Kalinowska

– Teresa Danielewska

– Otylia Muszyńska

– Jolanta Wieczorek

– Monika Janicka

– Małgorzata Wasilewska – Gierałtowska jest aktualnym opiekunem

 

Samorządami klasowymi opiekują się wychowawcy klas.

W szkole oprócz nauki ważny jest wszechstronny rozwój osobowości, wychowanie ku wartościom, szacunek dla wartości, integracja. Życie szkolne toczy się swoim własnym rytmem, wyznaczanym przez pory roku, ważne wydarzenia, tradycje. Odbywają się różne spotkania, apele, imprezy i uroczystości. Najważniejsze wpisały się na stałe w szkolny kalendarz: Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie i ślubowanie uczniów klas I, dyskoteki andrzejkowe połączone z wróżbami, spotkanie z Mikołajem, Choinka, rocznica urodzin Fryderyka Chopina, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, pożegnanie uczniów klas VI. W tych uroczystościach uczestniczą rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Są one doskonałą okazją do integracji z lokalnym środowiskiem. Szkolne apele przypominają uczniom najważniejsze wydarzenia z historii, m.in.:

– Rocznica wybuch II Wojny Światowej

– Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

– Święto Odzyskania Niepodległości

– Rocznice Zbrodni Katyńskiej

– Dzień Patrona Szkoły

– Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

– Dzień Papieski

– Tradycje Wielkanocne

– Jasełka

Tworzą się też tradycje szkolne: palenie Marzanny, poczta Walentynkowa.

Samorząd Szkolny, wraz z opiekunem panią Moniką Janicką, nawiązał też współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mocarzewie. W 2000r. wpłaciliśmy-350zł

w 2001r. wpłaciliśmy-500zł. Razem 850 zł, pieniądze te zostały przeznaczone na zakup wykładziny dywanowej w nowym internacie. Zebraliśmy je z dyskotek szkolnych i zbiórki. W 2002r. członkowie Samorządu Szkolnego wraz z innymi uczniami szkoły prowadzili w Mocarzewie zabawę integracyjną i występowali dla tamtych dzieci w Gali Piosenki Polskiej.

 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia szkoły, powstały liczne kroniki szkolne i klasowe. Prowadziła je młodzież naszej szkoły pod kierunkiem wychowawców klas. Kroniki te stanowią źródło wiedzy o tym, co działo się w szkole. Niektóre z nich pokazują jak rozwijała się miejscowość, w której szkoła się znajduje. W jednej z kronik udokumentowano powstawanie obecnego budynku szkoły, tak ważnej dla całego środowiska inwestycji. w kronikach dokumentowano również czas jaki dzieci i młodzież spędzają poza szkołą – wycieczki bliższe i dalsze. Wyjazdy do kina, teatru, na zawody sportowe, konkursy. Wychowankowie Pani Alicji Kalinowskiej wykonali pod jej kierunkiem 3 albumy:

– Kąty ’84 w 40 rocznicę PRL

– Kąty ‘93

– Kąty ‘99

Przeglądając je można z łatwością dostrzec zmiany, jakie zaszły w środowisku w którym funkcjonuje szkoła, jak wiele się zmieniło na przestrzeni 15 lat. Niektóre placówki przestały funkcjonować ale w ich miejsce powstało wiele nowych. Opracowania te pozwolą zachować dla przyszłych pokoleń obraz przemian, jakie następowały w Kątach przez kolejne lata.

 

Samorząd klasy VIII pod kierunkiem Pani Teresy Banasiak opracował kronikę „Rok szkolny 1993/94”. Przedstawia ona najważniejsze wydarzenia w pierwszym roku pracy w nowej szkole. Interesująca jest także kronika „Rocznik 1988” – dotycząca oczywiście dzieci urodzonych w tym roku. Rozpoczęły one naukę w roku szkolnym 1994/95 w oddziale przedszkolnym. Przez kolejne lata wychowawczyni Pani Małgorzata Maciejak dokumentowała wszystkie wydarzenia aż do ukończenia kl. III w roku szkolnym 1997/98. Następne lata w klasach IV, V, VI uczniowie prowadzili kronikę pod kierunkiem wychowawczyni Pani Otyli Muszyńskiej. Na ostatniej stronie kroniki napisali: „Koniec naszej nauki w Szkole Podstawowej. To było wspaniałych 7 lat, lat naszego dzieciństwa. Cieszy nas, że jeszcze przed nami trzy lata wspólnego przebywania. Po wakacjach wrócimy jako uczniowie Gimnazjum w Kątach w roku szkolnym 2001/2002”.

 

Uczniowie klasy V pod kierunkiem Pani Otyli Muszyńskiej zorganizowali klasopracownie historii i zadbali o jej wystrój w roku szkolnym 1999/2000. Foto-gazetka zatytułowana „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” wyeksponowana na szkolnym korytarzu cieszyła się wielkim zainteresowaniem uczniów.

 

Samorząd klasy VIII pod kierunkiem Pani Mari Musielak nawiązał kontakt z poetką panią Ireną Grzymałą. Kontakt z nią utrzymywał później Samorząd Szkolny, którym opiekowała się pani Monika Janicka i kontynuowała spotkania uczniów z poetką. Utwory poetyckie pani Grzymały nawiązują do Sochaczewa, miasta w którym mieszkała i tworzyła. Znaczna ich część jest poświęcona dzieciom i przyrodzie. W murach szkoły gościliśmy poetkę czterokrotnie.

 

Na zdjęciu poetka, pani Irena Grzymała podpisuje swoje tomiki wierszy po spotkaniu z dziećmi w naszej szkole.

Po spotkaniu w maju 2000 roku napisała wiersz pt. „Dla dzieci z Kątów i wszystkich innych dzieci”. Zamieściła go w swoim drugim tomiku wierszy pt. „Dla Ciebie Mamo i Tato”. Oto fragment wiersza:

„Czerwcowe słoneczko wcześnie się zbudzilo,

I rozsiewa ciepło tak przyjemnie, miło.

Każda kropla rosy tęczą w słońcu świeci

bo dziś święto mają nasze drogie dzieci.

Nawet wiatr czupryny głaszcze im wytrwale,

dla nich rzeki srebrnej cicho pluszczą fale,

wróble krzyczą wokół prawie bez wytchnienia,

śląc dzieciakom w Kątach najlepsze życzenia.”

 

Po spotkaniu pisarki z uczniami w dniu 5 marca 2003 roku powstał wiersz „Sochaczewskie Kąty”. Został on opublikowany w czwartym tomiku wierszy, pt. „Polowanie wilków”. W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęła pracę redakcja gazetki szkolnej „Wieści z Orbity”. Pisali w niej uczniowie klas IV-VI pod opieką Pani Moniki Janickiej, która była inicjatorką jej redagowania. W jej tworzeniu pomagali także:

– Ks. Andrzej Kita – religia

– Pani Jolanta Wieczorek – biblioteka

– Pan Andrzej Muras – sport

– Pani Ilona Milik – język angielski. Później wszystkie kąciki prowadzone były przez uczniów.

Gazetka „Wieści z Orbity” ukazywała się raz w miesiącu i cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Wydawana była przez sześć lat, jej ostatni numer ukazał się w roku 2oo9/2010 w listopadzie. Gazeta wiele razy brała udział w konkursach dziennikarskich miejskich i powiatowych, zdobywała nagrody i zajmowała czołowe miejsca tym samym promując środowisko lokalne szkoły i uczniów na terenie gminy oraz powiatu.

 

10. Turystyka i Krajoznawstwo

Jednym z ważnych zadań szkoły jest prowadzenie aktywnej działalności na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży. Zadanie to jest realizowane przez organizację wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Wycieczki w działalności krajoznawczej odgrywają pierwszorzędną rolę – bez nich nie można wyobrazić sobie krajoznawstwa. Głównym celem, jakiemu wycieczki służą, jest poznanie historii i piękna ziemi ojczystej, zaczynając od najbliżej okolicy, powiatu, województwa, rejonu, a kończąc na zagranicy. Wycieczki odbywają się do rozmaitych miejsc, związanych z historycznymi postaciami, miejscami pamięci narodowej, a także w najpiękniejsze zakątki Polski i do wartych obejrzenia miast. Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość zobaczenia miejsc ważnych dla Polaków znajdujących się poza granicami państwa. Do ważniejszych wypadów zagranicznych zalicza się ta zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sochaczewie w maju 2001. Była to trzydniowa wycieczka na trasie Sochaczew – Smoleńsk – Katyń – Grodno.

Wycieczka do Katynia, maj 2001r.Na zdj. Cmentarz w Katyniu i delegacja ze szkoły.

Uczestnikami byli przede wszystkim nauczyciele i młodzież z Sochaczewa i powiatu, jak również przedstawiciele władz miasta, powiatu, okolicznych gmin, chór nauczycielski oraz proboszcz parafii Trojanów – ks. Antoni Jaszczoł. Szkołę Podstawową w Kątach i Gimnazjum reprezentowało 6 osób: przedstawicielki Rady Pedagogicznej Panie Katarzyna Gołaszewska, Alicja Kalinowska i Janina Wieczorek oraz uczniowie – Hubert Ragan, Agnieszka Haba, Beata Tyszkiewicz. Hasło wycieczki brzmiało: Katyń – ocalić od zapomnienia. Po przyjeździe na cmentarz odbyła się msza polowa, a po niej nastąpiło pobranie ziemi katyńskiej. Urna z symbolem męki i cierpienia Polaków została wmurowana do pomnika znajdującego się przy kościele w Trojanowie w dniu 12 czerwca 2001 roku.

11. Obozy wędrowne

 Polskie Towarzystwo Schroniska Młodzieżowych na okres wakacji przygotowało trasy dla obozów wędrownych. Były to na ogół trasy 14 – dniowe, przeznaczone dla 20 osobowych grup młodzieży, z których każda wędrowała z 2 opiekunami. Szlaki wędrowne prowadziły przez najciekawsze rejony ojczystego kraju. Obozy organizowane przez szkołę były wzorowo przygotowane i prowadzone. Śniadania i kolacje były przygotowywane we własnym zakresie. Obozy dostarczały niezapomnianych wrażeń, uczyły odpowiedzialności, były prawdziwą szkołą życia. Uczestnicy byli zawsze zdyscyplinowani, przestrzegali regulaminu, dbali o ład i porządek w schroniskach.

Rok (lato) – Trasa obozu

1975 – Opoczno – Inowłódz – Sulejów – Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz – Piotrków Trybunalski

1982 – Lipsk – Augustów – Giby – Sejny – Wigry – Suwałki

1984 – Opole – Strzelce Opolskie – Góra św. Anny – Nysa – Prudnik

1985 – Olsztyn – Ostrówka – Iława – Kwidzyń – Prabuty

1986 – Szczecin – Świnoujście – Międzyzdroje – Wolin – Kamień Pomorski

1987 – Góra św. Anny – Kędzierzyn – Racibórz – Gliwice

1988 – Rzeszów – Łańcut – Jarosław – Przemyśl

1989 – Opoczno – Inowłódz – Tomaszów

1991 – Kalisz – Jarocin – Żerków

1992 – Plasy k. Pilzna – Czechy

1993 – Rawa Mazowiecka – Spała – Skierniewice

1994 – Kromeriż (Czechy) – Wiedeń (Austria)

1995 – Malbork – Frombork

1996 – Cisowo –Darłowo – Koszalin

1997 – Olsztyn – Lidzbark – Frombork

1998 – Kretowiny koło Morąga

1999 – Kazimierz Dolny i okolice

2000 – Krynica Morska – Frombork

2001 – Mielno – Umieście – Gąski – Kołobrzeg

Tabela 7: Wykaz tras obozów wędrownych w latach 1975 – 2001

Udział w wycieczkach, obozach wędrownych , zielonych szkołach dla wielu uczniów możliwy był dzięki pomocy Zarządu Gminy Sochaczew. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokrywała koszty przejazdu i pobyt na różny formach wypoczynku

SOCHACZEWSKIE KĄTY

Dzieci są jak kwiaty, bądźmy zawsze z niemi,

Dostarczają dumy, nam wiele radości,

Nie byłoby szczęścia bez dzieci na ziemi,

Godne są szacunku, przyjaźni, miłości.

 

Dbajmy więc o dziecko, bo to dar nasz z nieba,

Trzeba jeszcze uczyć długie lata w szkole,

Oświaty kaganek w życiu im potrzeba,

Który to zdobędą w trudzie i mozole.

 

A tu blisko miasta sympatyczna szkoła

Są nauczyciele mili, tacy młodzi,

Dzieciarnia zaś mądra i taka wesoła,

Mówi, że „Fajnie do szkoły się chodzi”.

 

Oby wiele było takich szkół w powiecie,

Jak w Kątach-bliskiej tak tu miejscowości,

Bo cudze chwalicie, a sami nie wiecie,

Gdzie perły spotkamy tej zacnej mądrości.

 

 

Napisała Pani Irena Grzymała po spotkaniu poetki z uczniami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach 5 marca 2003 roku.


Uczniów

Zajęcia pozaszkolne

Kadra

lat istnienia szkoły

Skontaktuj się

Lokalizacja: Kąty 74b

Telefon: (46) 861-90-21

Email: sekretariat@spkaty.pl

Godziny: Pn-Pt: 7:30 – 15:30

Polityka prywatności

Opis. Polityka prywatności.