DNI MATEMATYKI

14-19 MARCA 2024r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

 

14 marca 2024r.

„MISTRZ SZYBKIEGO MNOŻENIA”

 klasy IV-VIII

 

15marca 2024r.

„REBUSY MATEMATYCZNE”

klasy VII-VIII

 

18 marca 2024r.

 „KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA”

klasy IV-VIII

 

19 marca 2024r.

 OLIMPIADA MATEMATYCZNA „OLIMPUS”

klasy IV-VI

 

Celem organizowanej imprezy jest:

 • popularyzacja matematyki,
 • „ciekawa” forma zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • pokonanie zahamowań zwłaszcza u słabszych uczniów,
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji,
 • rozwijanie umiejętności artystycznych i wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,
 • prezentacja wiedzy w sposób przyjazny dla ucznia,

 Cele konkursów:

 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą z zakresu wykorzystania umiejętności matematycznych w praktyce,
 • nauka matematyki poprzez zabawę,
 • motywowanie do poszerzania swoich wiadomości,
 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą z zakresu wykorzystania umiejętności matematycznych w praktyce,

Organizatorzy: 

Magdalena Adamczyk
Beata Jurek
Ewa Dąbrowska
Beata Bolesta