Wyniki konkursów matematycznych z okazji Dni Matematyki: 

„Wielkanocne jajo” 

Klasa IV- V 

I miejsce – Jakub Katner -4b 

II miejsce -Natalia Dutkiewicz -4b 

III miejsce – Marta Jędrzejczak 4b, Agnieszka Paluch- 4b 

Wyróżnienie – Natalia Woźniak 4a

Klasa VI- VIII  

I miejsce – Łukasz Wężowski 7a 

II miejsce – Bartosz Wiśniewski 6c 

III miejsce –Mikołaj Bolesta 6a 

Wyróżnienie – Weronika Wożniak 7a 

Kim był ….? Archimedes, Euklides, Pitagoras – prezentacja multimedialna 

I miejsce –  Nadia Lewczuk 6c 

II miejsce – Nina Lewczuk 6c 

III miejsce – Daniel Smith 7a 

Wyróżnienie- Kinga Szcześniak 7a, Aleksandra Szatkowska 7a 

Konkurs na Rebus matematyczny 

I miejsce – Joanna Winnicka 7a 

II miejsce – Daniel Smith 7a 

III miejsce – Kryspin Kłos 6b 

Wyróżnienie – Antoni Łukawski 6b 

Matematyczna kartka wielkanocna  

I miejsce – Natalia Woźniak 4a 

II miejsce – Mateusz Kitliński 4a 

III miejsce – Marta Jędrzejczak 4b 

Wyróżnienie – Natalia Dudkiewicz 4b 

Dziękujemy za udział i gratulujemy wygranym 😊