Dnia 28 września 2023 r.  uczniowie z klas drugich uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym, pt. „Shrek – baśń o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.  Wyjście odbyło się w ramach realizowanych  w szkole działań profilaktyczno – wychowawczych związanych z akceptacją odmienności, szacunkiem do innych, tolerancją. Dzięki temu spektaklowi mogli uczestniczyć w  wydarzeniu kulturalnym, jakim jest przedstawienie teatralne, mieć kontakt z inną formą przekazu, rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie tolerancji. Przedstawienie okazało się bardzo ciekawe, gdyż widzowie ze swoich miejsc mogli brać w nim aktywny udział. Ponadto przedstawienie  stało się wstępem do rozmów o tolerancji i akceptacji drugiego człowieka.