Zapraszamy  do  udziału  w  następujących  wydarzeniach :

 

Środa 9.11.2022 r.

Przygotowanie w klasach IV – VIII gazetek ściennych o tematyce niepodległościowej.

Czwartek  10.11.2022 r.                                                                                       

 „Szkoła do hymnu” – wspólne odśpiewanie „Mazurka  Dąbrowskiego”.                                      

Obejrzenie przez uczniów krótkiego filmu na temat obchodów Święta Niepodległości – historia.

Poniedziałek  14.11.2022 r.

„Moja Ojczyzna” konkurs na najciekawszą mapę mentalną – język  polski.

„Czym jest dzisiaj patriotyzm?” – audycja radiowa – historia.

Wtorek  15.11.2022 r.

Dyktando – dla klas IV-VI i VII – VIII –  język  polski.  

Środa 16.11.2022 r.

Konkurs muzyczny dla klas IV-VIII pt.Do hymnu”.

Czwartek  17.11.2022 r.

“I Ty możesz zostać Mistrzem pióra …” – konkurs kaligraficzny z języka polskiego.

Piątek  18.11.2022 r.

„Ortogram o tematyce patriotycznej”  –  język  polski.  

Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII pt. „Niepodległa”.

Szczegółowe  informacje  przekażą  nauczyciele,  organizujący  poszczególne  konkursy.                                                             

Życzymy    powodzenia !

CELE  I  REGULAMIN

TYGODNIA  HUMANISTYCZNEGO

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ

IM. M. KOPERNIKA  W KĄTACH

9 – 18  XI  2022 r.

Uwagi ogólne :

Podstawą organizacji „Tygodnia humanistycznego” jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru kształcenia humanistycznego we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Cele :

– pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości,

– kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

– propagowanie kultury języka polskiego,

– wyrabianie w uczniach dociekliwości poznawczej,

– doskonalenie świadomego i celowego korzystania z różnych źródeł kultury,

– zaznajamianie się ze sztuką,

– szerzenie wśród młodzieży nawyków pracy nad poprawną polszczyzną, znajomością zasad ortografii i interpunkcji,

– wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się,

– kształcenie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi,

– prezentowanie swoich możliwości na forum klasy, szkoły.

Nauczyciele mają na celu uczenie szlachetnej rywalizacji, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zachęcanie do kreatywności. Niezwykle ważne jest rozwijanie talentów i promowanie uczniów  uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych.

Regulamin :

  1. Tydzień humanistyczny to impreza skierowana do uczniów klas IV–VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach. Trwa od 9 do 18.11.2022 r.
  1. Odbędą się konkursy z : języka polskiego (dyktando, „Ortogram o tematyce patriotycznej”, konkurs kaligraficzny, na najciekawszą mapę mentalną,), historii („Czym jest dzisiaj patriotyzm?”), muzyki (konkurs pt. „Do hymnu”) oraz plastyki („Niepodległa”).
  1. Wybór uczestników oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom – opiekunom.
  1. Konkursy przygotowują i przeprowadzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
  1. Jury konkursu zobowiązuje się poinformować o wynikach zmagań do końca listopada 2022 r.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.

Sylwia Kotlarska

Malwina Majchrzak

Wioletta Przepiórkowska

Maja Ryż – Kobek

Ewa Osińska

Małgorzata Wawrzyn

Sylwia Wesołowska