WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY
NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, budzenie szacunku dla tradycji i zwyczajów rodzimych, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach.

Kategorie wiekowe
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1.Oddziały przedszkolne
2.Klasy I- III
3.Klasy IV- VI
4.VII- VIII

Kryteria oceny
Komisja powołana przez organizatora, będzie oceniała stroiki i dekoracje świąteczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach.
Pod uwagę będą brane:
– estetyka wykonania,
– nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
– oryginalność i pomysłowość.

Każda z prac konkursowych musi być opatrzona metryczką zawierającą:
imię i nazwisko twórcy oraz klasę, do której uczęszcza.

Prace należy dostarczyć do 3 grudnia 2021 roku na świetlicę szkolną.
Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Wybrane prace wystawione będą na kiermaszu, który odbędzie się 6 grudnia 2021 roku, w warunkach zgodnych z reżimem sanitarnym.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:

P. Urszula Kubańska
P. Justyna Stradza
P. Maja Ryż- Kobek