Pierwszym punktem świetlicowej wycieczki była lekcja muzealna, która odbyła się w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, podczas której dzieci miały możliwość posłuchania opowieści o wielowiekowych dziejach Sochaczewa.
W salach wystawienniczych podziwialiśmy przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych z różnych epok.
W drugiej części spotkania udaliśmy się na wystawę dotyczącą pamięci bohaterów Bitwy nad Bzurą. Dzieci zaciekawione słuchały opowiadań o licznych wydarzeniach związanych z walkami prowadzonymi w tym rejonie, jak również o heroicznych postawach poległych żołnierzy. Duże wrażenie zrobiły na nich przetrwałe pamiątki z czasów II wojny światowej: mundury, broń, pociski czy też fragmenty samolotów.
W przyległym do muzeum skansenie oglądaliśmy pojazdy i sprzętu wojenny.
Zostaliśmy również zaproszeni do sali pamiątkowej na wystawę „50 lat Rugby w Sochaczewie”, gdzie mogliśmy podziwiać pamiątki związane z klubem.
Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie ruin Zamku Książąt Mazowieckich. Dzieci mogły poznać historię jednego z najstarszych zabytków Sochaczewa. Bezpośredni kontakt z wielowiekowymi ruinami pozwolił im przenieść się w dawne czasy, dzieci z radością wcielały się w role mieszkańców zamku. Piękna pogoda pozwoliła nam na liczne zabawy i dłuższy spacer wokół ruin zamku.