Święta majowe okazały się dla uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych doskonałym pretekstem do ćwiczenia koncentracji i spostrzegawczości. Rozwijaliśmy też wiedzę o Polsce  w pasjonujących rozgrywkach z wykorzystaniem „magicznego długopisu”.  Z grą „Legendy polskie”  doskonaliliśmy umiejętność płynnego wypowiadania się na określony temat. Nie zabrakło pracy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej – korzystając z materiałów pochodzących ze strony „Uczymy dzieci programować” – kodowaliśmy, tworzyliśmy obrazy wzdłuż osi symetrii, tworzyliśmy ilustracje zgodne z podanymi koordynatami.