I miejsce w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Leśne inspiracje” zajęła uczennica naszej szkoły – Nadia Lewczuk. Tematem Konkursu było ukazanie piękna lasu i runa leśnego poprzez wykonanie fotografii grzyba/grzybów w ich naturalnym środowisku.

Konkurs był organizowany przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Panią Magdalenę Kaczmarek. Honorowy patronat nad Konkursem objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie – Pan Marek Roman. Spośród ponad 1000 prac nadesłanych z całego województwa mazowieckiego wybrano fotografię uczennicy naszej szkoły, która swoją pracą zachwyciła członków jury.

– To było niezwykle trudne zadanie – przyznał Maciej Pawłowski, reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych – Honorowego Patrona Konkursu. – Braliśmy pod uwagę nie tylko jakość techniczną zdjęcia, kompozycję, ale także walory edukacyjne prezentowanego obrazu i to nieuchwytne „coś”, co powoduje, że stajemy przed zdjęciem i mówimy – to jest to!

Na uroczystą galę wręczenia nagród oprócz wyróżnionych uczniów, którym towarzyszyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół przybyli również członkowie jury: Pan Mieczysław Biernat, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Pan Maciej Pawłowski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Nie zabrakło również Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa mazowieckiego, z których pochodzili zwycięzcy konkursu. Nagrody książkowe, dyplomy i pamiątkowe wyróżnienia wręczyli Pani Anna Ambroziak, Zastępca Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Pan Maciej Pawłowski.

Gratulujemy Nadii zwycięstwa!

Pozostałym uczestnikom konkursu z naszej szkoły składamy podziękowania za udział oraz wysiłek włożony w przygotowanie pracy konkursowej:
– Natalia Pływaczewska oraz Ryszard Siekierski – klasa 7
– Kryspin Kłos – klasa 8b
– Hubert Graszka; Nina Lewczuk; Mateusz Kornacki; Katarzyna Matusiak; Paweł Targaszewski – klasa 8c

Uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Leśne inspiracje” 2022. – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Nadia Lewczuk zwyciężczynią Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Leśne inspiracje – tusochaczew.pl