Poniżej można pobrać wnioski odnośnie rekrutacji na świetlicę na rok szkolny 2021/2022. Te same wnioski do pobrania zostały na stałe umieszczone w zakładce „Świetlica”.

Pobierz

Wniosek zgłoszenia dziecka na świetlicę.jpg

Pobierz

Wniosek zgłoszenia dziecka na zaj. opiekuńczo wychowawcze.jpg